Konsernsjef Grethe Bergly | Foto: Erik Burås/Studio B13

Multiconsult gjør endringer i konsernledelsen

Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult ASA, gjør endringer i konsernledelsen. Endringene gjøres for å styrke og forberede Multiconsult for fremtidige muligheter og vekst. Endringene trer i kraft fra 1. oktober 2019.

16. september 2019

– Jeg er fornøyd med at vi har satt sammen et sterkt konsernlederteam som vil fremme endringer og bringe selskapet inn i en bærekraftig fremtid som et ledende selskap i vår bransje. Den nye ledergruppen består av en god kombinasjon av nye og eksisterende konsernledere som er opptatt av å ytterligere styrke Multiconsults ledende posisjon og å oppfylle kundenes behov og forventninger i årene fremover, sier konsernsjef Grethe Bergly.

For å ytterligere styrke selskapets fokus på fremdragende drift, og for å styrke salg og verdiskaping for konsernets kunder, etablerer Multiconsult to nye posisjoner – COO og EVP Salg. Store integrerte prosjekter blir stadig viktigere for våre kunder, spesielt innen samferdsel, infrastruktur, bygg og eiendom. Vi styrker derfor vårt fokus ytterligere på segmentet storskala-prosjekter.

Med rekrutteringen av Hilde Gillebo som konserndirektør Energi, vil Multiconsult utnytte sterke nasjonale og internasjonale posisjoner innen utvalgte fornybare energiområder, inkludert vannkraft, vind og sol, til å ta nye markedsandeler i fornybarsegmentet.

Det nye konsernledelsen vil bestå av:

  • Grethe Bergly, CEO/Konsernsjef
  • Hans-Jørgen Wibstad, CFO
  • Kari Nicolaisen, Konserndirektør HR & Kommunikasjon
  • Johan Arntzen, COO
  • Lars Opsahl, Konserndirektør Salg
  • Kristin Olsson Augestad, Konserndirektør Region Oslo
  • Leif Olav Bogen, Konserndirektør Regioner Norge
  • Hilde Gillebo, Konserndirektør Energi
  • Geir Juterud, Konserndirektør Prosjekter
  • Martha Bergh Lunde, Konserndirektør Arkitektur (fungerende)

Den nye konsernledelsen trer i kraft 1. oktober 2019.

Det er fire nye medlemmer i konsernledelsen
Hilde Gillebo (45) kommer fra stillingen som sektordirektør i Institute for Energy Technology (IFE), og hun har flere år i nøkkelstillinger i SN Power / Agua Imara. Hun har bred internasjonal erfaring og har med seg omfattende kommersiell og ledelseserfaring fra energisektoren. Gillebo har en MSc. i marin teknologi fra NTNU.

Kristin Olsson Augestad (46) kommer fra stillingen som Forretningsområdeleder Bygg & Eiendom. Hun har vært ansatt i Multiconsult siden 1998. Augestad har en MSc. fra NTNU.

Leif Olav Bogen (52) kommer fra stillingen Forretningsområdeleder Vann & Miljø. Han har vært ansatt i Multiconsult siden 2008. Bogen har en MSc. fra NTNU.

Geir Juterud (49) er en av Multiconsults mest anerkjente prosjektledere og har lang erfaring med store integrerte prosjekter. Han har vært ansatt i Multiconsult siden 1998. Juterud har en MSc. fra NTNU.