Multiconsult gir utviklingsbistand til FN

Solenergikonsulent Stanislas Merlet i Multiconsult har gitt teknisk rådgivning til FN, først ved FN-byen i København og deretter ved kontoret til FNs utviklingsprogram (UNDP) i Sierra Leone.

7. oktober 2016

Solenergikonsulent Stanislas Merlet i Multiconsult har gitt teknisk rådgivning til FN, først ved FN-byen i København og deretter ved kontoret til FNs utviklingsprogram (UNDP) i Sierra Leone.

– Det er fantastisk å kunne bidra til FNs arbeid. Det er et enormt potensiale for å installere solenergi ved mange kontorer i ulike land, og ingen tvil om at behovet er tilstede, sier Merlet.

Pålitelig kraftforsyning etter Ebola-krisen
I flere år har den internasjonale seksjonen for IKT-rådgivning i UNDP arbeidet med å utvikle rutiner, for å starte opp og fremskynde utbygging av solkraftverk ved FNs kontorer over hele verden. Spørsmålet ble flyttet opp på dagsordenen i 2014, da FN opplevde et akutt behov for pålitelig kraftforsyning ved kontorene som ble rammet av Ebola-krisen i Liberia, Guinea og Sierra Leone.

– Det er store fordeler ved å installere solkraftverk på FNs kontorer. Energisikkerheten øker og energiregningene reduseres. Samtidig viser man et godt eksempel med hensyn til FNs bærekraftsmål, ved å kutte klimautslippene og behovet for forurensende fossile brennstoffer, sier Merlet.

Ingeniører uten grenser bistår med FNs rutiner
Ingeniører Uten Grenser (IUG) har inngått en avtale med UNDP om kontroll og optimering av organisasjonens rutiner for utbygging av solkraftverk. Multiconsult har siden september 2013 hatt en samarbeidsavtale med IUG, og de siste årene har flere av Multiconsults ingeniører deltatt i bistandsprosjekter i regi av IUG.

Det er gjennom dette samarbeidet solenergikonsulent Stanislas Merlet i Multiconsult tilbrakte ei uke ved FN-byen i København, der han jobbet hos UNDP. Blant annet har han kontrollert gjennomførbarhetsstudier, konstruksjonsteknikker og tekniske krav med hensyn til innkjøpsrutiner, samt sjekket prosedyrer og sluttdokumentasjon.

– UNDP har gjort en veldig bra jobb hittil. Det er en nokså stor utfordring å bygge ut solkraftverk over hele verden, som skal overvåkes fra et kontrollsenter i København. Seksjonen for IKT-rådgivning trenger en oversikt over de tekniske spesifikasjonene for kraftverkene på de forskjellige kontorene og må sørge for at det er god kvalitet på installasjonene. Solenergi er ofte noe helt nytt for de lokale driftsansvarlige.

Anbefalinger og kontrollering av solkraftverk i Sierra Leona
Andre halvdel av oppdraget gikk ut på å kontrollere solkraftverket ved UNDPs kontor i Freetown, Sierra Leone, samt å gi anbefalinger med hensyn til forbedringer og en mulig utvidelse. Stanislas Merlet reiste dit i september, for jobbe med de lokale ansatte.

I 2014, under Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, manglet mange kontorer en pålitelig kraftforsyning. I tillegg førte frykten for en omfattende ebola-epidemi til problemer med å kjøpe brennstoff og vanskeliggjorde logistikken. Solkraftverket i Sierra Leone ble, i likhet med kraftverkene i Liberia og Guinea, installert i forbindelse med beredskapsaksjonen.

– UNDP hadde ikke tid til å foreta en grundig behovsanalyse for å optimere systemet. Prioriteten var å få den installert og satt i drift så fort som mulig. Solkraftverk er slik sett ideelle. De er skalerbare og kan installeres raskt. Kraftverket i Sierra Leone har vært i drift i to år nå, og Verdens helseorganisasjon har erklært at Ebola-utbruddet er over. Det er derfor på tide å se på forbedringspotensialet. UNDP vurderer nå å utvide solkraftverket, for å gi FN-kontoret enda større kraftsikkerhet.