Konsernsjef Grethe Bergly (Foto: Sverre Christian Jarild)

Multiconsult fortsetter å levere gode resultater

Multiconsult leverer et resultat på 114,6 millioner kroner i andre kvartal 2021, tilsvarende en EBIT-margin på 11,6 prosent. Selskapet kan samtidig vise til solide resultater for første halvår. Halvårsresultat på 213,1 millioner kroner, tilsvarende en EBIT-margin på 10,8 prosent.

18. august 2021

– Solid drift har vært grunnlaget for fortsatt gode resultater i første halvdel av 2021. Det er våre medarbeidere og ledere som skal ha mye av æren for de resultatene vi kan vise til. Jeg vil takke for den fantastiske dedikasjonen og innsatsen de viser overfor kundene og oppdragene våre i en fortsatt krevende periode, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Høy aktivitet og godt salg
Selv om det er variasjoner, opplever Multiconsult et stort trykk i de fleste delene av selskapet. Netto omsetning første halvår er 1,97 milliarder kroner, noe som er litt høyere enn tilsvarende periode i 2020. Godt salg gjennom hele 2021 gir selskapet en høy ordrereserve ved utgangen av andre kvartal.

-Vi hadde et svært godt første halvår i fjor. Det at vi leverer på samme høye nivå i år, viser at vi har stabilisert oss på et godt og bærekraftig lønnsomhetsnivå. Jeg mener likevel vi har områder med et mer uforløst potensial som vi skal fokusere enda mer på i tiden fremover, sier Bergly.

Erichsen & Horgen
Multiconsult varslet i juli at selskapet overtar alle aksjene og alle medarbeidere i det velrennomerte rådgiverselskapet Erichsen & Horgen. Med Erichsen og Horgen tar Multiconsult et nytt skritt mot å bli Norges ledende rådgiver innen bygg- og eiendomsmarkedet og innen VVS, energi og miljøteknikk.

– Vi er glade for at vi i lykkes med det strategisk viktige oppkjøpet av Erichsen & Horgen som ble fullført i midten av august. Vi har en klar målsetning om å ta en ny posisjon i markedet og videreføre de satsningene begge selskap har gjort tidligere. Oppkjøpet er et viktig strategisk steg for å bli Norges ledende innen bygg og eiendom, sier Bergly.

Selskapene har hatt et langt og godt samarbeid i en rekke prosjekter av nasjonal betydning som Nytt Drammen sykehus, Tønsberg-prosjektet, Campus Ås, Barcode/Bjørvika og nytt Rikshospital i Oslo.

Nøkkeltall:

 Amounts in NOK million  Q2 2021 Q2 2020  H1 2021 H1 2020
Financial        
Net operating revenues 986,8 951.7 1 965.9 1 945.3
Employee benefit expenses 717.3 690.9 1 450.0 1 406.9
Other operating expenses 104.7 108.4 204.4 218.4
EBIT 114,6 102.5 213,1 219.9
EBIT margin 11.6 % 10.8 % 10,8 % 11.3 %
Reported profit for the period 80.1 65.9 146.7 150.0
Operational        
Other operating expenses
ex. IFRS 16 margin
15.0 % 15.8 %  14.8 %  15.6 %
Order intake 1 080 1 037 2 461 2 342
Order backlog 3 513.0 3 004.0 3 513.0 3 004.0
Billing ratio 72.0 73.8 71.6 71.5
Number of employees 2 927 2 931 2 931 2 931