Multiconsult forsetter å vinne prosjekter innen Bane.

Multiconsult har fått tildelt prosjektet «Plattformforlengelse Kongsvingerbanen; Årnes, Fetsund og Nerdrum», en totalentreprise i samarbeid med PEAB AS.

11. november 2014

Prosjektet består av å forlenge plattformene Årnes, Fetsund og Nerdrum i forbindelse med innføring av doble togsett av typen FLIRT. Plattformene er planlagt til å være ferdige i desember 2014.

Multiconsult sitt oppdrag inneholder prosjektering av nye tre – og fyllingsplattformer samt støttemurkonstruksjoner, elektro og belysning, brannrådgivning, miljøgeologisk bistand, VA-rådgivning og ytre miljø. Multiconsult skal i tillegg bistå PEAB i generell byggeplassoppfølging og ferdigdokumentasjon.

Prøveordning Steinberg

I tillegg har Multiconsult vunnet oppdraget med å utarbeide detaljplan og totalentreprisegrunnlag for jernbaneverkets prosjekt «Prøveordning Steinberg».

Prosjektet skal tilrettelegg for en prøveordning for gjenåpning av Steinberg jernbanestasjon på Sørlandsbanen mellom Hokksund og Drammen. Multiconsult sitt oppdrag inneholder blant annet ny kulvert under Sørlandsbanen for Rødgata, to nye midlertidige treplattformer på Steinberg jernbanestasjon, ny overgangsbru på Steinberg stasjon og fundament for ny svingskive på Hokksund stasjon. Alle tiltakene bortsett fra kulvert i Rødgata skal være ferdig bygd til ruteendring i august 2015

Steinberg stasjon er i tillegg et samarbeidsprosjekt med Degree of Freedom i Valencia og WSP Group i Karlstad.

 

– Bane er et satsningsområde for Multiconsult der vi vi både rekrutterer og bygger  opp kompetanse til å bli en ledende aktør i markedet. Det er derfor veldig gøy å se at vi vinner stadig flere oppgaver og prosjekter sier markedssjef Tone Manum.