Multiconsult feirer åpningen av nytt avdelingskontor i Bangkok

Multiconsult feiret i dag åpningen av et avdelingskontor i Thailands hovedstad Bangkok. Selskapet ønsket fagfolk i Thailands energisektor velkommen til en eksklusiv feiring av innvielsen av det nye kontoret.

29. januar 2019

– På lang sikt er Sørøst-Asia et meget attraktivt marked for fornybare energiprosjekter, for å møte det økende energibehovet. Det nye avdelingskontoret vil sette Multiconsult i bedre stand til å gjennomføre strategien om å utvide markedet for våre tjenester innen fornybar energi og vann og avløp i Sørøst-Asia. Samtidig bygger vi på konkurransefortrinnet det er å være en av regionens ledende leverandører av konsulenttjenester knyttet til fornybar energi, forteller Tom Ødegaard, Multiconsults markedssjef for Fornybar energi.

– Vi tror at Thailand kommer fortsette å være det viktigste knutepunktet for markedet for fornybar energi i Sørøst-Asia, takket være sterk økonomisk vekst og en sterk klynge av energiselskaper, fortsetter han.

Multiconsult har ansatt Erik Berger som salgssjef. Erik kommer fra rollen som Tetra Techs direktør for vannkraft i Asia, og har en sterk bakgrunn fra vannkraftsektoren i Asia. En Key Account Manager skal etter planen ansettes i løpet av første kvartal 2019. Lilawan Watchang er ansatt som administrasjonssjef, og hun skal bistå Erik og KAM med å oppnå Multiconsults vekstmål for regionen.

– En av våre hovedmålsettinger er å bidra til bærekraftig utvikling i Sørøst-Asia, og vi har allerede utført over 100 prosjekter i Asia innenfor områdene energi og VA. Vi fokuserer på en helhetlig forvaltning av naturressurser og er med på å skape fremtidens energiløsninger som er både miljømessig og sosialt bærekraftige, avslutter Tom.

For mer informasjon om vårt kontor i Thailand, vennligst ta kontakt med Erik Berger. Epost: erik.berger@multiconsultgroup.com, tel.: +66 (0) 2 047 2990