Multiconsult etablerer seg i Vik

Multiconsult åpnet kontor i Vik den 1. november 2017. Kontoret er selskapets første i Sogn og Fjordane. Nå vil Multiconsult ta markedsandeler i fylket.

6. desember 2017

– Sogn og Fjordane er et viktig marked for oss, særlig innen planfag, samferdsel og geofag, sier Kari Dowsett, direktør for Multiconsult Vest.

Dowsett leder om lag 300 sivilingeniører og ingeniører i Bergen, Norheimsund, Stord og Voss – og nå også i Vik.

 

– Joar Tistel og Kari Dowsett

Ser et potensiale i markedet

Multiconsult har kontor i alle de største byene i Norge, men mellom Bergen og Trondheim har Multiconsult inntil nå kun hatt et kontor, i Ålesund.

Multiconsult Vest har i lang tid ønsket å øke sine tilstedeværesele i dette området, og et kontor i Sogn og Fjordane er et steg i riktig retning, sier Dowsett.

Multiconsult har opp gjennom årene vært involvert i mange prosjekt i kommunen, og da særlig i samband med grunnundersøkelser eller rasfarevurderinger. Rassikringsprosjektet mellom Vik og Vangsnes, som ganske snart har anleggsstart, er et av prosjektene selskapet har vært involvert i den seneste tiden.

Kontoret i Vik vil i første omgang bare ha en ansatt. Det er den «innfødde» Vikjen, Joar Tistel, som etter mer enn 10 år ved Multiconsults hovedkontor i Oslo, flytter tilbake til hjembyen.

– Joar har akkurat levert doktorgradsavhandlinga etter et tre-åring opphold ved NTNU i Trondheim. Hans forskning er relatert til geoteknikk og fundamentering av bruer, og med tanke på de mange ferjefrie fjordkryssingene som skal planlegges og bygges i framtiden vil kontoret i Vik derfor få en viktig rolle, sier Dowsett.