Christian Madsen

Foto | Christine Wendelborg

Multiconsult etablerer seg i Polen

Multiconsult styrker sin internasjonale satsning og etablerer datterselskap i Polen. Selskapet vil i første omgang bestå av 80 svært dyktige rådgivere med spesiell kompetanse innen markedsområdene samferdsel og olje & gass. Etableringen er et nytt grep i muliggjøringen av Multiconsults ambisiøse strategi frem mot 2017.

18. august 2014

Multiconsult kjøper Atkins polske datterselskap. Det nye selskapet får navnet Multiconsult Polska og vil være operativt fra 15. september 2014.

I første omgang vil selskapet bestå av 80 høyt kvalifiserte rådgivere innen markedsområdene samferdsel, bygg, miljø og olje & gass, men det foreligger klare planer om ytterligere vekst for selskapet.

– Våre nye medarbeidere i Polen er svært dyktige rådgivere som har levert gode resultater over tid i det polske markedet. Datterselskapet skal fortsette sin virksomhet i Polen, men blir også en integrert del av vårt samlete fagmiljø. Våre nye medarbeidere vil derfor bli en viktig del av Multiconsults ytterligere satsninger på vekst innen samferdsel og olje & gass – både nasjonalt og internasjonalt, forteller Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Multiconsult ser et stort potensial i det nye miljøet i Polen. Det er et godt etablert miljø med en solid prosjektportefølje og lange kunderelasjoner. Kompetansen i selskapet er komplementært med de norske fagmiljøene. Dette skal utnyttes til det fulle til å etablere et tett samarbeid mellom de ulike miljøene og bidra til økt konkurransekraft for å ta ytterligere markedsandeler i både det norske og det polske markedet.