Sandnessjoen_1390576

Multiconsult etablerer seg i Sandnessjøen

Multiconsult etablerer kontor i Sandnessjøen fra 1. august 2016. Selskapet overtar fire medarbeidere fra Aker Solutions, som vil danne kjernen i nyetableringen.

10. mai 2016

Multiconsult har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Aker Solutions. Den 15. januar i år meldte Aker Solutions om reposisjonering av sin virksomhet for modifikasjoner, vedlikehold og operasjoner (MMO) i Norge, som blant annet medfører kapasitetsjusteringer i Sandnessjøen.

Multiconsult har hatt en konstruktiv dialog med Aker Solutions om å ansette noen av ressursene som blir ledige. Det er nå avgjort at fire personer vil begynne i Multiconsult og danne kjernen i etableringen av selskapet i Sandnessjøen.

Multiconsult har i dag kontorer i alle de tre nordligste fylkene i Norge, inklusive Svalbard. Totalt har selskapet 160 medarbeidere i Nord Norge. Multiconsult arbeider nå med å etablere en sterkere tilstedeværelse i Bodø, Salten-området og Helgeland. Selskapet har i dag medarbeidere både i Bodø og Mo i Rana. Ved en etablering i Sandnessjøen skaper selskapet et sterkt triangel i den sørlige delen av ressurs- og industrifylket Nordland. I det nordlige Nordland har Multiconsult kontorer i Narvik og på Sortland.

Betydelig utvikling i Sandnessjøen

– Vi er veldig fornøyd med å ha etablert en tilstedeværelse i Sandnessjøen. Gjennom videre utvikling vil denne etableringen, sammen med Multiconsults generelt sterke posisjon i Nord-Norge, bidra til å styrke selskapets posisjon i den sørlige delen av Nordland, sier Arnor Jensen, direktør for forretningsenhet Nord i Multiconsult.

Sandnessjøen har i de siste årene hatt en betydelig utvikling. Byen har lange tradisjoner innen maritim virksomhet og verftsindustri. I de siste årene har Sandnessjøen utviklet en moderne service – og forsyningsbase for olje- og gassfelt i Norskehavet. Byen, og omegnen til byen, er sentralt lokalisert for den framtidige veksten som vil komme innen havbruk, de har betydelig aktivitet rundt vannkraft og det er en betydelig industriaktivitet i dette området. Dette er næringsvirksomheter som Multiconsult har lange tradisjoner å betjene, i tillegg til selskapets omfattende virksomhet innen bygg & eiendom og samferdsel & infrastruktur.