Multiconsult engasjert i norsk-russisk forskningssamarbeid

Et internship hos Multiconsult innen kyst-, marin- og arktisk teknologi motiverte den russiske studenten Guzel Shamsutdinova til å ta en doktorgrad ved NTNU.

25. august 2014

Guzel Shamsutdinova hadde internship hos Multiconsult i fjor, sammen med en medstudent fra Far Eastern Federal University (FEFU) i Vladivostok, Russland. Der jobbet de med utviklingsoppgaver innen marine betongkonstruksjoner for arktiske strøk. Motivert av arbeidet begynner Guzel i høst på en doktorgrad ved NTNU innen materialteknologi, for å studere effekten av isskuring (isabrasjon) på marine betongkonstruksjoner.

Samarbeidsavtale med russisk universitet

Multiconsult har hatt tett kontakt med FEFU over flere år og har en samarbeidsavtale (Memorandum of Understanding) med universitetet.

– Avtalen omfatter samarbeid om forskning og utvikling innen arktisk teknologi og materialteknologi innen marine betongkonstruksjoner. I tillegg kan Multiconsult bidra med gjesteforelesninger på FEFU, sier Egil Møen, leder for seksjon marine konstruksjoner i Multiconsult.

FEFU har også en samarbeidsavtale med NTNU om utveksling av studenter og lærekrefter.

Jobber integrert med fagmiljøet

– Det har vært et spennende og lærerikt samarbeid på tvers av fagmiljøene. Multiconsult har en unik kompetanse innen arktisk teknologi. Gjennom internship-perioden fikk jeg mulighet til å sette mye av den teoretiske kunnskapen ut i praksis. Vi jobbet med karakterisering av isforholdene i Karahavet. Vi så også på hovedutfordringer for en fast offshore konstruksjon fundamentert direkte på havbunnen. Jeg vil opprettholde kontakten med Multiconsult og håper å bli kjent med mange flinke NTNU-studenter med interesse for kyst-, marin- og arktisk teknologi, sier Shamsutdinova.

– Under oppholdet hos oss har de russiske studentene jobbet integrert med vårt fagmiljø og sett på problemstillinger som er relevante for Multiconsults satsning innen kyst-, marin- og arktisk teknologi. Vi er stolte over ansettelsen av Guzel ved NTNU og håper det slår positivt ut for samarbeidet mellom de to universitetene. Erfaringen med internship har vært positiv og er noe vi ønsker å videreføre. I høst får vi besøk av to nye studenter fra FEFU som vil få nye, utfordrende oppgaver innen arktisk teknologi å bryne seg på, avslutter Møen.