Multiconsult – over 40 års offshore-erfaring

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje- og gassindustrien , og har deltatt i onshore og offshore prosjekter siden 1970 .

15. juni 2014

Multiconsult har 40år track record i utviklingen av offshore installasjoner for olje -og gassindustrien , både faste og flytende konstruksjoner. Vi har gjort design av betongplattformer på norsk kontinentalsokkel ( NCS ) , i Russland ( Sakhalin ) og i Newfoundland Canada. Denne virksomheten er fortsatt en viktig del av vår offshore-prosjekt engasjement.

Multiconsult har vært en viktig subseaaktør siden undervannssystemene for dypvannsfelt ble et vellykket konsept. Vår ekspertise innen subsea fundament har blitt en verdensomspennende service. Vi gjør engineering på dypvannsfelt over hele verden.

Multiconsult subsea engineering team omfatter geotekniske eksperter innenfor fundamenttypene som sugeankere , rammede peler, matter og dimensjonering av store undervannsstrukturer som bunn strukturer og manifolder. Vår spesialitet er interaksjonsanalyse jord versus struktur. Multiconsult har omfattende kunnskap og verktøy for å designe «skreddersydde» tekniske og kostnadseffektive undervannsstrukturløsninger.

Topside-strukturer og moduler er også en av de ingeniørtjenester områder som Multiconsult fokuserer på. Vi er en erfaren strukturell designer av dekk og flere typer moduler og har kompetanse innenfor HVAC-systemer og gjør både design arbeid og assistanse innen ferdigstilling og testing. Vi har også støy- og vibrasjons eksperter som tilbyr offshore måling og rådgivning.

Arctic Engineering er et svært sentral tjeneste siden oljeselskapene begynte å se nordover. Multiconsult har rykte som en høyt kvalifisert ekspert på kaldt klima. Islaster på flytere og faste strukturer i isdekket hav og sjøsprøyt is på konstruksjoner og fartøy, er noen av de utfordringene du møter i det høye nord. Våre eksperter innen Arctic Engineering har gjort studier for en hel rekke flytere og strukturer i klimautsatte områder.

Dette er noen av de mest profilerte offshore engineeringtjenester vi tilbyr i et verdensomspennende marked.