Multiconsult skal bistå Skanska i realiseringen av Trondheim kommunes største skoleprosjekt | Illustrasjon: Rambøll arkitekter, PKA Arkitekter, Løvetanna Landskap

Multiconsult deltar i skoleprosjekt til 800 MNOK

Trondheim kommune har inngått en samspillsavtale med Skanska om å forberede rehabilitering og bygging av to skoler samt et rehabiliteringssenter. Multiconsult blir en sentral del av det store skoleprosjektet.

14. september 2020

Nidarvollprosjektet, omfatter samling og rehabilitering av de to verneverdige skolene Nidarvoll og Sunnland. I tillegg inkluderer skoleprosjektet bygging av ny idrettshall og nye Nidarvoll rehabiliteringssenter. Med på laget har Skanska med seg Multiconsult, arkitekter fra Rambøll og PKA Arkitekter, Løvetanna Landskap, Sweco, og Aas Jakobsen. Sammen skal de detaljere planene og forberede prosjektene for byggefasen.

Den endelige kontrakten er avhengig av at bystyret i Trondheim gir sitt klarsignal. Kontrakten vil da ha en forventet verdi på rundt 800 millioner kroner og være den største entreprisekontrakten Trondheim kommune noen gang har inngått. Hvis politikerne godkjenner prosjektet, vil Skanska stå for utbyggingen i perioden fra 2021 til 2023.

Samspillskontrakt

Avtalen mellom Skanska og Trondheim kommune er en såkalt samspillsavtale. Kommunen la stor vekt på leverandørenes erfaring og kompetanse fra slike kontrakter da de valgte samarbeidspartner. Kontrakten vil bli delt i to faser. Den første fasen har fokus på å finne en best mulig løsning for Trondheim kommune, gjennom verifisering, optimalisering og beslutning av konsept. Deretter går kontrakten over til en mer tradisjonell gjennomføringsentreprise.

– Vi er svært fornøyd med å ha vunnet dette store skoleprosjektet sammen med Multiconsult. Nå ser vi frem til å bli enda bedre kjent og etablere et godt samarbeid i prosjektet. Sammen skal vi skape merverdi for Trondheim kommune og deres innbyggere, sier Regiondirektør hos Skanska, Trond Krogstadmo.

Multiconsults kundeansvarlig for Skanska, Olav Årbogen, er stolt over være en del av laget som skal jobbe på det viktige byutviklingsprosjektet for Trondheim kommune.

– Vi ser fram til å bidra med vår brede fagkompetanse til å finne gode, bærekraftige løsninger som framtidige generasjoner skal nyte godt av. Nå jobber vi med å optimalisere løsningene sammen med Skanska, kommunen og de andre samarbeidspartnerne før vi skal sette en målpris for skoleprosjektet, sier Årbogen.

Fakta om Nidarvollprosjektet

Nidarvollprosjektet omfatter skolene Nidarvoll og Sunnland og bygging ny idrettshall på tomta til førstnevnte skole. Prosjektet inkluderer i tillegg bygging av nye Nidarvoll rehabiliteringssenter. Nidarvoll og Sunnland skole samlokaliseres og vil gi plass til 1000 elever på barne- og ungdomstrinnet. De to skolene blir på 16 000 kvadratmeter og består av to hovedfløyer på to og fire etasjer. I tillegg skal politikerne ta stilling til om det skal bygges én eller to idrettshaller som del av prosjektet. Skolene skal overtas av kommunen i november 2023.

Det nye rehabiliteringssenteret skal bygges der ett av to de helsehusene på Nidarvoll ligger i dag. Bygget vil bli på rundt 10 000 kvadratmeter over fire etasjer. Det er planlagt 72 korttidsplasser for rehabilitering samt tilhørende trenings- og kontorfasiliteter. Rehabiliteringssenteret er planlagt å stå ferdig i april 2023.