Multiconsult bistår i storsatsning på Gjøvikbanen

Gjermundshaug Anlegg, Baneservice og Multiconsult er valgt av Bane NOR til å utføre totalentreprise for Jaren stasjon. Sammen med flere andre tiltak, vil denne utbyggingen legge til rette for mulig timesfrekvens for regiontog mellom Gjøvik og Oslo, samt lokaltog til og fra Jaren.

10. august 2020
Elise Feiring Myrtrøen

Multiconsult står for prosjekteringen av alle fag i totalentreprisen, med unntak av signal. Entreprisen omfatter ulike stasjonstiltak og spor for parkering av tog. Selskapet utførte også opprinnelig hovedplan for Bane NOR, og leverte i 2018 teknisk detaljplan for samme prosjekt.

– Det betyr mye å få tildelt prosjektet av Bane NOR, som er en viktig og god kunde av oss. Vi ser frem til å samarbeide tett med alle i prosjektgruppa om et godt sluttresultat. Hovedaktivitetene for prosjektering utføres innen ett års tid, og prosjektet skal stå ferdig i 2022, sier Gunn Pedersen Ødegaard, oppdragsleder i Multiconsult.

Prosjektet startet opp 4.august. Arbeidet utføres sammen med Gjermundshaug Anlegg, som står for underbygning, entreprenøren Syljuåsen med ansvaret for bygg, og Baneservice som holder i den jernbanetekniske delen.

Dobbel frekvens på strekningen

Gjøvikbanen blir i desember en av de første strekningene i Norge som tar i bruk ERTMS (European Rail Traffic Management System). Det nye systemet for signalisering og trafikkstyring dobler frekvensen på strekningen.

– I 2022 blir det mulig med timesavganger i grunnrute til og fra Gjøvik. Det er i dag et stort behov for økt kapasitet, grunnet mye gods- og lokaltrafikk på den sørlige delen av strekningen. Dette blir den største satsningen på Gjøvikbanen, siden strekningen ble elektrifisert i 1963. Oppdraget trekker inn ressurser fra mange markedsområder i Multiconsult, og vi synes det er veldig spennende å få ta del i et så tverrfaglig og fremtidsrettet baneprosjekt, sier Pedersen Ødegaard.

I prosjektet bygges det for en hensettingskapasitet (togparkering) for seks togsett á 110 meter. Det bygges også to sideplattformer, tilpasset lengden på doble togsett. I tillegg etableres ny overgangsbro til plattformene, med heiser og trapper. Ny drift- og vedlikeholdsbase med kontorbygg, og sportilgang for skinnegående arbeidsmaskiner, er også del av prosjektet.