Skisser av det det nye fartøyet | GOT Marine AS og Naval Dynamics AS

Multiconsult bestiller nytt borefartøy

Multiconsult har bestilt en ny spesialdesignet katamaran for grunnundersøkelser til sjøs. Den 24 m lange katamaranen er planlagt ferdigstilt og klar til drift i løpet av første halvår 2024.

19. april 2023
Cato A. Mørk

Multiconsult har en ledende posisjon innen grunnundersøkelser på sjø i Norge. Etter ulykken med ett borefartøy i januar 2022 har selskapet nå valgt å erstatte dette med et norskbygget fartøy til en estimert kostnad på rundt 60 millioner kroner.

– Over flere tiår har Multiconsult utviklet og drevet spesialiserte borefartøy for å utføre grunnundersøkelser langs kysten i Norge. Vi er med på å utvikle en rekke prosjekter i kystsonen og til havs, og det nye fartøyet vil være viktig i prosjekter som havneutbygginger, industriprosjekter, samferdselsprosjekter og havbruksutvikling, sier Leif Olav Bogen, konserndirektør i Multiconsult.

Det nye borefartøyet vil være større og raskere enn tidligere fartøy, samtidig som utformingen og motoralternativene gjør at båten kan driftes med lavere forbruk enn før. Det valgte motoralternativet benytter siste generasjons renseteknologi og kan kjøre på fosilfritt drivstoff som reduserer klimagssutslippet med 85-95 prosent i forhold til tradisjonell diesel. Katamaranen blir utviklet og bygd av de norske selskapene GOT Marine AS og Naval Dynamics AS.

– Vi har levert kvalitetsarbeidsfartøy i aluminium, også havgående, i en årrekke og ser på muligheten til å bygge et spesialisert borefartøy for Multiconsult som en fantastisk spennede mulighet. Verftet gleder seg stor til å sett i gang med dette prosjektet, sier Tore Prestjord, daglig leder i GOT Marine.