Første kvartal 2019

Multiconsult ASA første kvartal 2019

Multiconsult leverte vekst i netto driftsinntekter på 9,9% sammenlignet med samme kvartal i fjor, drevet av høyere aktivitetsnivå og forbedret prosjektgjennomføring. EBIT økte til 92,5 millioner kroner med en driftsmargin på 9,8%. Positiv kalendereffekt på fire flere arbeidsdager i Norge påvirket både inntekter og resultat positivt. Ordrereserven ved utgangen av første kvartal 2019 er på et rekordhøyt nivå pålydende 2,9 milliarder kroner.

23. mai 2019

«Jeg er stolt av den gode jobben våre ansatte har gjort for våre kunder i første kvartal. Konsernet har god vekst og en rekordhøy ordrereserve. Dette gir et godt utgangspunkt for fremtiden. Selv om vi har god inntjening i kvartalet, er jeg ikke fornøyd med den underliggende lønnsomheten, og vi vil ha fullt fokus på å forbedre dette i de kommende kvartalene», sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult ASA.

Konsernet leverte i første kvartal netto driftsinntekter på 944,2 millioner kroner (859,1 millioner kroner). Økningen i netto driftsinntekter er utelukkende organisk. Justert for kalendereffekter var veksten i kvartalet på 4,1%, grunnet høyere produksjon.
Det var en kalendereffekt på fire flere arbeidsdager i kvartalet på grunn av sen påskeferie i Norge sammenlignet med første kvartal i fjor. Dette påvirket inntekter og resultat positivt med 50,2 millioner kroner.

Driftskostnadene utgjorde 805,9 millioner kroner (810,6 millioner kroner). Konsernet implementerte IFRS 16 fra 1. januar 2019. Justert for IFRS 16-effekten økte driftskostnadene med 4,2%, hovedsakelig som følge av høyere lønnskostnader grunnet netto rekruttering og ordinær lønnsregulering. Endringer i ledelsen har resultert i engangskostnader på omlag 10 millioner kroner i kvartalet.

EBIT i kvartalet utgjorde 92,5 millioner kroner (36,1 millioner kroner), noe som tilsvarer en driftsmargin på 9,8%.

Ordrereserven ved utgangen av første kvartal 2019 økte til 2 865,0 millioner kroner (2 226,9 millioner kroner) og er på et rekordhøyt nivå. Ordreinngangen økte sammenlignet med samme periode i fjor, noe som gav en ordreinngang på 1 171,8 millioner kroner (1 101,2 millioner kroner). Pipeline forblir sterk på tvers av de fleste forretningsområdene, særlig innen forretningsområdet Samferdsel.

Blant betydelige kontrakter tildelt i kvartalet var Fornebubanen, der en opsjon ble utløst på rammeavtalen med Oslo kommune. I tillegg ble opsjoner på rammeavtalen for Drammen sykehus med Helse Sør-Øst utløst for LINK arkitektur. Blant nye kontrakter tildelt i kvartalet var Jølstra vannkraftverk for Jølstra Kraft og Sørmarkfjellet vindkraftanlegg for TrønderEnergi.

De overordnede markedsutsiktene viser fremdeles positiv utvikling blant de fleste forretningsområdene. Det er fortsatt tøff konkurranse på store prosjekter i Norge, men det er generelt gode markedsutsikter og pipeline i våre markeder. Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og bred tjenesteportefølje danner et godt grunnlag for videre vekst, både nasjonalt og internasjonalt. Ordrereserven øker og gir et solid grunnlag for videre vekst, støttet av verdifulle rammeavtaler generert fra en bred og robust kundebase.

Les Interim Report Q1 2019.