Illustrasjon av ny stasjon | Illustrasjonen er fra kommundeleplan: Bane NOR

Mulighetsstudie for Sandefjord stasjon

Multiconsult og LPO arkitekter skal gjennomføre en mulighetsstudie for nye Sandefjord stasjon, på oppdrag av Bane NOR. Stasjonen skal flyttes i forbindelse med nytt dobbeltspor, og studien skal se tilknytning til byen for øvrig, hvordan begrense barriereeffekten og komme med innspill til det kommende reguleringsplanarbeidet og utviklingsmuligheter i forbindelse med dette.

14. mars 2022

– Det er veldig gøy og inspirerende å se på mulighetsrommet etablering av ny Sandefjord stasjon vil gi til videre utvikling av byen. Oppdraget skal løses i nært samarbeid med Sandefjord kommune og vi gleder oss til å se hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for grønne mobilitetsløsninger og fremtidig byutvikling sammen med Bane NOR og våre kollegaer i LPO arkitekter, sier oppdragsansvarlig Evy Jakobsen.

I forbindelse med kommunedelplanen for Inter City strekningen mellom Stokke og Larvik vedtok kommunestyret i Sandefjord å flytte togstasjonen til ny lokalisering nordvest for sentrum. Da ble det også besluttet å gjennomføre en mulighetsstudie i det videre planarbeidet med nye Sandefjord stasjon.

Nå setter Multiconsult og LPO arkitekter i gang arbeidet med mulighetsstudien som skal ta for seg hvordan den nye stasjonsområdet og eksisterende sentrum knyttes sammen, minske barriereeffekten av jernbane og andre dominerende veier samt se på mulighetene for utvikling av områder rundt stasjonen. Mulighetsstudiet vil også bli brukt som i det videre planarbeidet.

Nytt dobbeltspor mellom Stokke-Sandefjord er en del av InterCity-prosjektet, som skal bidra til å binde Østlandet tettere sammen. Et nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord vil sørge for flere og raskere tog på Vestfoldbanen sør for Tønsberg.