Verdens nordligste plusshus

Multiconsult deltar i prosjekteringen av Powerhouse One i Trondheim. Bygget blir Norges første, og verdens nordligste, energipositive forretningsbygg.

18. april 2012

– Bygg står for ca. 40 prosent av verdens energibruk. Plusshus er derfor en viktig del av løsningen på klimaproblemene, sier Anders Fylling, seksjonsleder Energibruk og Bygningsfysikk.

– Powerhouse One vil bli et foregangsbygg i så måte og skal bygges etter de strengeste energikravene med klassifisering ”Outstanding” i BREEAM NOR.

Bygget blir utformet etter himmelretning og solinnstråling for å sikre gode dagslysforhold med minimalt forbruk av energi. Dette vil gi bygget et helt nytt arkitektonisk uttrykk. Solceller, varmevekslere og varmepumper skal bidra til å produsere elektrisitet og varme til bygget, mens sjøvann bidrar både til oppvarming og kjøling. Bygget blir utstyrt med solceller på tak og fasader.

Powerhouse One blir rundt 16 000 kvadratmeter i fire til tolv etasjer. Bygget skal gi plass til 750 arbeidsplasser med kafeer, kultur- og butikkvirksomhet på gateplan.

Ambisiøst

Trondheim har kalde vintre med variasjon av tilgang på sollys. Kombinert med varme sommerdager gir dette ekstra klimatiske utfordringer. Målet er likevel at bygget skal produsere mer energi enn hva som brukes i drift og den energien som blir benyttet til å produsere og transportere bygningsmaterialer som kreves. Den årlige energibesparelsen vil være ca. tre millioner kWh sammenlignet med et normalt kontorbygg av samme størrelse. Dette tilsvarer årlig energibruk til over 100 eneboliger.

– Vi har deltatt i skisseprosjektet til det første kontorbygget i Norge som vil produsere mer energi enn det bruker. Dette er en spennende utfordring som krever noe ekstra av oss. Dette liker vi og flere av løsningene er allerede på plass, sier Bjørn Thorud (Senior rådgiver solenergi).

Planlagt byggestart er i 2013.

Outstanding

Powerhouse One skal miljøklassifiseres med mål om «Outstanding» i verktøyet BREEAM NOR. I løpet av levetiden skal bygningen generere mer fornybar energi enn det som er brukt til produksjon av byggevarer, transport, oppføring, drift og riving av bygget.

Om BREEAM Outstanding

Outstanding er den beste klassifiseringen man kan oppnå i klassifiseringssystemet BREEAM (Pass, Good, Very Good og Excellent er klassene under).

For å oppnå klassifiseringen Outstanding må man oppnå en poengscore som tilsvarer ≤ 85 % av total poengscore. Dette er et strengt krav, og kun de aller beste byggene vil nå denne klassifiseringen.

Man må score godt i alle kategoriene i BREEAM for å nå dit opp, samt tilfredsstille alle kriteriene som er satt som minstekrav i BREEAM.