1/3

Kjetil Mork og Karina Fredly Sæthre presenterte en fersk rapport om potensialet for havvind | Foto: Cato A. Mørk

2/3

Det er stort potensiale for både flytende og bunnfaste havvind i Norge | Foto: Nicholas Doherty

3/3

Arvid Nesse, leder i bransjeorganisasjonen Norwegian Offshore Wind | Foto: Cato A. Mørk

Stort potensiale for havvind i Norge

En fersk analyse fra Multiconsult viser at det er et enormt potensiale for havvind på egnede områder i Norge.

19. april 2023
Norwegian Offshore Wind/Cato A. Mørk

Per i dag er regjeringens mål 30 GW innen 2040. Multiconsults kartlegging viser at potensialet for havvind langs hele kysten er 338 GW. 

-Det er gledelig å se at vi har så mange egnede områder i Norge, hvor konfliktnivået er lavt, sier Arvid Nesse, leder i bransjeorganisasjonen Norwegian Offshore Wind.

Det er de som har bestilt rapporten, sammen med utviklerne Equinor, Source Galileo, Hafslund og Deep Wind Offshore. Multiconsult har laget et verktøy som disse utviklerne kan bruke for å planlegge nye prosjekter. Source Galileo har allerede benyttet seg av det, og ønsker å bygge en havvindpark som kan elektrifisere Melkøya.

-Men først og fremst er dette et viktig datagrunnlag for videre diskusjoner om havvind i Norge, sier Nesse.

I analysen er det særlig lagt vekt på sameksistens med andre næringer.

-Det er svært viktig for bransjen at vi tar hensyn til fugl, fiskerinæringen og marint liv. Denne kartleggingen viser at det er mulig å bygge ut en formidabel kapasitet, samtidig som vi ivaretar flere interesser, sier Nesse.

338 GW er det tidobbelte av regjeringens mål. Multiconsult påpeker at særlig de områdene som egner seg til flytende havvind har lavt konfliktnivå.

-Vi har gjort et omfattende arbeid med å vurdere områder blant annet med hensyn til egnethet, fiskerinterreser og miljøhensyn. Spesielt for flytende havvind er det store muligheter, men også innen bunnfast havvind er det gode muligheter for fornybar energiproduksjon. Det er samtidig alltid konsekvenser ved utbygging av havvind som må tas hensyn til, men vi mener vi har identifisert mange gode områder som gir et viktig faglig grunnlag i diskusjonen videre om utbygging av havvind, sier Vegard Willumsen, avdelingsleder i Multiconsult.

Det er 28 felt som er utvalgt som egnet for flytende havvind og 18 felt for bunnfast havvind. Les hele rapporten.