KMA 1390x576 olje og gass

Møt Multiconsult på ONS

På årets ONS i Stavanger vil Multiconsult spesielt vise fram selskapets kompetanse på Kyst, Marine og Arktisk (KMA) teknologi.

19. august 2014

KMA-kompetanse utgjør en viktig dimensjon i Multiconsults spesialiserte og multifaglige tjenestespekter. Ved vårt nærvær i nord og mot arktiske strøk har vi gjennom flere år utviklet en internasjonal anerkjent spesialkompetanse på kaldt klima og arktisk teknologi.

For Multiconsult omfatter KMA-begrepet kompetanse innen fagområder som:

• Metocean – målinger, analyser og vurderinger
• Marin teknologi og havbruk
• Marine operasjoner og havn
• Kaldt klima utfordringer – vinterisering
• Islaster og isoperasjoner – ice management
• Frost i jord og permafrost
• Skred – jordskred så vel som snøskred
• Materialteknologi
• Planprosesser, konsekvensutredninger og myndighetshåndtering

Gjennom Multiconsults arbeid med KMA-teknologi har Multiconsult opparbeidet en god forståelse for hva som møter oss av spesielle utfordringer ved å operere i arktiske områder med hensyn til manglende infrastruktur, logistikk, miljøaspekter, sikkerhet, beredskap etc.

Mange tjenester innen KMA-teknologi

Multiconsults rådgivnings- og prosjekteringstjenester innen KMA-teknologi er aktuelle innen flere markedsområder og objekter som;

• Olje og gass-terminaler, inkludert landfall og andre marine fasiliteter med tilhørende infrastruktur
• Offshore installasjoner, både faste og flytende innretninger så vel som undervannsstrukturer.
• Infrastrukturer ved kysten inklusive havneanlegg, kaier og moloer.
• Akvakulturanlegg inkludert oppdrettsanlegg med tilhørende infrastruktur.

Bred og solid erfaring

Multiconsult har deltatt i store utbyggingsprosjekter langs hele den norske kysten, i Barentshavet, i Russland og i Canada som for eksempel; Snøhvit/Melkøya og, Ormen Lange/Nyhamna i Norge, Sakhalin i i Russland og Hibernia og Hebron offshore New Foundland i Canada.
Vårt kontor i Tromsø er Multiconsults kompetansesenter på KMA teknologi.

<Møt oss på stand

Multiconsult håper å se deg på vår stand under ONS 2014. Ta gjerne kontakt med oss på forhånd om du ønsker mer informasjon eller vil avtale et møte under ONS.

Multiconsult har stand nr.1371 i hall Nx. Møt oss der eller ta kontakt i forkant.