Morten Alstad | Foto: Bård Gudim

Morten Alstad leder Mobilitet & Samferdsel

Morten Alstad ble på slutten av 2023 utnevnt som ny leder for forretningsområdet Mobilitet & Samferdsel. Han har også rollen som leder for forretningsenheten Samferdsel i Oslo og har jobbet i Multiconsult siden 1993.

14. februar 2024
Cato A. Mørk

Mobilitet og Samferdsel er det nest største forretningsområdet i Multiconsult med en samlet omsetning på over 1,5 milliarder i 2023.

– Forretningsområdet har vært i en flott utvikling de senere årene. Enheten samarbeider godt på tvers av landet i mange samferdselsoppdrag og vi også har vist at vi kan håndtere de aller største oppdragene. Det er stor politisk vilje til å investere i samferdsel fremover og vi skal fortsette å posisjonere oss mot kunder og samarbeidspartnere slik at vi tar vår del. Vår kompetanse på ulike typer oppdrag er etterspurt og den vil bli veldig viktig også fremover for å utvikle samferdselsmarkedet, sier Morten Alstad.