Deltakere på seminar i New Dehli om miljøvennlig elektrifisering av den indiske landsbygda | Foto: PwC India

Miljøvennlig strømforsyning til indiske landsbyer

Multiconsult bistår indiske myndigheter med miljørådgivning for å sikre bærekraftig strømforsyning på landsbygda. I begynnelsen av mars ble det arrangert seminar i hovedstaden New Dehli.

4. april 2020

Utbygging av fornybar energi til elektrifisering av landsbyer skjer i stort tempo i India. Over 30 utbyggere var tidlig i mars samlet hos Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA), som er landets viktigste långiver for denne typen prosjekter.

Viktig med miljøhensyn

IREDA mottar finansiering fra en rekke utviklingsbanker i tillegg til egne statlige midler. Med faglig støtte fra Multiconsult har IREDA utarbeidet et nytt miljøoppfølgingssystem for å sikre at låntakerne og utbyggerne følger internasjonale standarder.

Multiconsults representant på seminaret framhevet hvor viktig det er å ta miljøhensyn i en tidlig fase for å finne de beste stedene for å bygge ut fornybar energi. På den måten kan de unngå at prosjektene kommer i konflikt med verdifulle naturområder eller annen arealbruk.

Seminaret ble arrangert over to dager i New Delhi og er en del av et samarbeid mellom Multiconsult og PricewaterhouseCoopers (PwC) med finansiering fra den tyske utviklingsbanken KfW.