Miljøkartlegging reduserer miljøgifter

Når miljøgifter kommer på avveie kan de være til skade for både planter, mennesker og dyr. Multiconsult bidrar til å redusere faren for spredning av miljøgifter.

1. april 2014

Multiconsult har lang erfaring og kompetanse til å gjennomføre miljøkartlegginger av bygninger og konstruksjoner for å identifisere og rapportere miljøgifter. Dette kan bidra til å redusere uønsket spredning fra miljøgiftene. Ved å gjennomføre miljøkartlegginger kan vi sørge for at avfall havner på riktig sted for behandling, gjenvinning og gjenbruk. I Byggteknisk forskrift (TEK 10) kap.9, er det innført krav om miljøkartlegging og avfallsplan. Det skal kartlegges om det eksisterer farlig avfall i bygg og konstruksjoner.

Norges største på miljøkartlegging

Dette medfører at det må utføres en miljøkartlegging og utarbeides en miljøkartleggingsrapport/miljøsaneringsbeskrivelse. Basert på resultatene i miljøkartleggingsrapporten lages det en avfallsplan.  Det gjøres rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike typer og mengder avfall i rapporten. Det kan også kartlegges med tanke på kostnadene knyttet til et evt. kjøp og/eller salg av eiendommer. Rapportene brukes til og refereres til i konkurransegrunnlag knyttet til miljøsanering og riving.

Multiconsult er en av Norges største aktør på miljøkartlegging og jobber i oppdrag fra stat og kommuner, privatpersoner, fylker og eiendomsutbyggere. Miljøkartleggerne kartlegger bl.a. skoler, kontorbygg, kirker, bensinstasjoner, barnehager, idrettshaller, vannkraftverk, kjøpesentre, sykehjem, offshore plattformer, industrianlegg m.m.

Ønsker du miljøkartlegging?

Ring din nærmeste kontaktperson for miljøkartlegging i Multiconsult:

Oslo Magnus Reinmo: 97959114
Fredrikstad Ann-Kristin Bræck: 41122868
Skien, Drammen, Tønsberg Gjertrud Rødby: 48130929
Stavanger, Kristiansand Torill Sande: 90572624
Trondheim Silje Marie Skogvold: 95887694
Tromsø Kristine Hasle: 41500925
Bergen Sigrid Mjanger: 90614136