1/3

Johan André Forfang og Eirin Kvandal fikk de to første hoppene i nye Granåsen | Ole Martin Wold/Trondheim kommune

2/3

Nye Granåsen | NCC

3/3

Signe Gurid Hovem har koordinert prosjekteringsarbeidet | Marianne Fon

Milepæl i Granåsen

Onsdag svevde de første hopperne ned den topp moderne hoppbakken i Granåsen. Trondheim kommune har investert mer enn en halv milliard kroner i et skianlegg til glede for både byens befolkning og VM-stjerner. Multiconsult har stått for prosjekteringen.

2. februar 2023
Sissel Fantoft

Johann André Forfang og Eirin Kvandal fikk det ærefulle oppdraget å innvie den nye hoppbakken i Granåsen med prøvehopp 1. februar. Begge hoppbakkene er kraftig oppgradert, og i tillegg har Granåsen idrettspark fått ny skiskytterarena, skibro, dommerbygg og stolheis, samt nytt arenabygg med skytehall integrert i tribunene.

– Umiddelbart etter åpningen starter hopptreningen i begge bakkene. Hopperne får adkomstvei fra oversiden inntil resten av idrettsparken står ferdig, forteller Mona Åsgård, som er utbyggingsleder for Granåsen i Enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune.

Dommertårnet skal etter planen stå klart til påske, skibrua til sommeren og arenabygg og driftsgarasje i september.

– Spesielt for hoppmiljøet var det viktig å komme i gang med daglig trening denne vinteren, og fra sommeren er alle fasiliteter for allmennheten også på plass. Dermed er Granåsen – enda bedre tilrettelagt som inngangsport til marka, med blant annet bedre løyper for barn og unge knyttet opp mot stadion, sier hun.

Åpner for flerbruk

I februar/mars 2025 arrangeres Ski-VM i Granåsen. Med den oppgraderte idrettsparken ligger alt til rette for en fantastisk folkefest. Årlig arrangeres det også verdenscup-hopprenn i anlegget.

– Flerbruk har vært et nøkkelord for utbyggingen av Granåsen, og det er viktig for oss at anlegget har et godt tilbud både til toppidrettsutøvere og mosjonister. Vi har for eksempel lagt til rette for trappeløp i trappene langs unnarennet, og bygningsmassen er innlemmet i kommunenes møtekalender, forteller Åsgård.

Skyting er en ny idrett i Granåsen, og skytehallen er bygd inn under tribunene.

– Under verdenscuprenn vil lokalene brukes som varmestue og skifteområde for hopperne, sier hun.

Det nye toalettanlegget ved inngangspartiet vil være åpent både på kveldstid og i helger.

– Vi håper at oppgraderingen av Granåsen idrettspark vil føre til at byens befolkning vil bruke marka enda mer enn før – det skal i hvert fall ikke står på fasilitetene, sier hun.

Stor milepæl

Trondheim kommune har gjennom hele samspillsfasen og gjennomføringen lagt vekt på at Granåsen skal rustes opp både til hverdagsbruk og VM-fest. Åpningen av hoppbakkene er en stor milepæl som markerer at prosjektet nærmere seg slutten.

– Det er utfordrende å bygge store hoppbakker, fordi det skjer så sjelden i Norge. Dermed er det vanskelig å få tak i mennesker med kompetanse og erfaring. En moderne hoppbakke er noe ganske annet enn en vei eller et kontorbygg fordi den inneholder så mye teknisk utstyr. Snøkanoner, sommervanningsanlegg, lys og all mulig elektronikk er bare noen eksempler, sier prosjektleder Svein Arne Henriksen i NCC Infrastructure.
Bakken er også bygd for sommerhopping på plast, og vil derfor være i bruk året rundt.

– Det vil kun være et opphold på noen uker mens snøen tiner om våren. Vi er godt fornøyd med at hoppbakken offisielt ble overlevert 1. februar, slik at det er mulig å starte treningshopping – Trondheim har et stort og aktivt hoppmiljø, sier han.

– Dette er definitivt en annen type prosjekt enn vi er vant til, og det har vært gøy å være med på å bygge idrettsparken som skal brukes under Ski-VM. Vi har også lagt merke til at trønderne er flinke til å bruke marka – vi har gjort vårt beste for at de skal ha tilgang også under anleggsperioden, legger Henriksen til.

Faglige utfordringer

Multiconsult har levert rådgivning innen flere fag i Granåsen-prosjektet, blant annet konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, vann og avløp, geoteknikk, miljø, geologi, vvs/energi, elektro, brann/sikkerhet og vei. Prosjektleder Signe Gurid Hovem koordinerer kontakten mellom NCC og de ulike fagene.

– Min oppgave er å organisere Multiconsults rådgiverteam og i samarbeid med NCC styre og planlegge prosjekteringsarbeidet. Vi har bemannet med ansatte både fra Oslo og Trondheim – blant annet med folk som har erfaring fra byggingen av Midtstubakken i Oslo, forteller hun.

– De som jobber med konstruksjon hos oss har knapt vært borti et større og mer komplekst prosjekt – det er store krefter i sving i bakken, både i hopptårnet og arenabygget. Styrken til Multiconsult er vår brede kompetanse i mange ulike fag, og at vi kan bemanne på tvers av avdelinger, legger hun til.

For Multiconsult har prosjektet ikke bare handlet om å lage et flott anlegg til ski-VM i 2025, men om å legge til rette for fantastiske idrettsprestasjoner for dagens og kommende generasjoner.

– Granåsen idrettspark skal også være en attraktiv hverdagsarena for Trondheims befolkning, og det har prosjektet lykkes med. Det faglige samarbeidet mellom de ulike aktørene i prosjektet har fungert godt. Vi har jobbet med mange trivelige mennesker og fått bra med faglige utfordringer, og da liker vi oss! sier Signe Gurid Hovem.

Fakta Granåsen idrettspark:

  • Trondheims hovedarena for all vinteridrett knyttet til hopp, langrenn og kombinert.
  • Innviet i 1940, med bakkerekord på 56,5 meter av Birger Ruud.
  • I 1990 bygde Trondheim kommune et helt nytt hoppanlegg sørøst for det gamle.
  • Skiparken ble bygd for å gjennomføre Ski-VM i Trondheim i 1997, og er jevnlig vertskap for verdenscuprenn.
  • I 2008/09 gjennomgikk Granåsen en større oppgradering, hvor det blant annet ble bygd en skiskytterarena.
  • Trondheim kommune inngikk en samspillskontrakt med NCC som entreprenør, Multiconsult som prosjekterende, Asplan Viak som arkitekt/landskapsarkitekt og Gjermundshaug på anleggssiden for fase to av utbyggingen av Granåsen.
  • Prosjektet omfatter blant annet utbedringer av begge hoppbakkene, bygging av ny skiskytterarena, skibro, dommerbygg og stolheis, samt nytt arenabygg med skytehall integrert i tribunene.
  • Anleggsarbeidene startet våren 2021. Hoppanlegget åpnet for treningshopp 1. februar 2023. Dommertårnet står klart før påske og skibru til sommeren, mens arenabygg og driftsgarasje overleveres i september.
  • Den totale kostnadsrammen for oppgraderingen er 548 millioner kroner.
  • 26. februar til 9. mars 2025 arrangeres Ski-VM i nordiske grener i Granåsen idrettspark.