Konsernsjef Grethe Bergly | Foto: Sverre Kristian Jarild

Med god fart inn i det grønne skiftet

Samfunnets og oppdragsgivernes krav til redusert klimafotavtrykk og mer bærekraftige prosjekter økte i 2021. Etterspørselen etter Multiconsults kompetanse var høy, og konsernet fortsetter å gripe de mulighetene som ligger i det grønne skiftet, viser årsrapporten for 2021.

17. mars 2022

– Vi står nå ved et veiskille, der de som klarer å gripe mulighetene som ligger i de utfordringene industrien, næringslivet og samfunnet står overfor, vil vinne markedet. Dette krever modige og smidige organisasjoner som tør å prøve det andre tror er umulig. Det er disse virksomhetene som vil kunne påvirke hvordan fremtiden for samfunnet vårt vil se ut, utvikles og oppleves. Vi ønsker å være en av disse organisasjonene, sier konsernsjef i Multiconsult, Grethe Bergly.

Torsdag 17. mars ble årsrapporten for konsernet for 2021 lagt fram. En del av årsrapporten tar for seg konsernets arbeid med bærekraft i året som gikk. Konsernsjefen opplever at kunder stadig oftere krever og etterspør mer bærekraftige løsninger, noe hun er svært fornøyd med.

– I løpet av 2021 har vår kompetanse vært høyt etterspurt, og vi er godt i gang med å gripe de muligheter som følger av samfunnets økte krav til bærekraft og overgangen til det grønne skiftet, sier hun. Bergly trekker fram noen eksempler på de viktigste bærekraftstrendene i markedet som er blitt tydeligere i 2021.

– Vi ser nå at bærekraft og miljø systematisk etterspørres i både anskaffelser og i prosjekter. Det stilles krav til å svare ut hvordan vi i Multiconsult jobber med bærekraft på systemnivå og hvordan vi som rådgiver vil ivareta miljø og bærekraft i gjennomføringen av kundenes prosjekter. Samtidig forventes det at vi som rådgivere og prosjekterende kommer med nye ideer og løsninger for hvordan eksempelvis anleggene kan bli grønnere. Bruk av sertifiseringsordningene BREAM og Ceequal er nå mer vanlig som måleparameter for bærekraft i prosjekter.

Høy andel grønne prosjekter

I løpet av første halvår i 2022 vil EUs taksonomi, eller klassifiseringssystem for grønne aktiviteter, tre i kraft i Norge. Multiconsult har valgt å allerede inkludere rapportering på andel av inntekter som kommer fra oppdrag som har potensiale for å bli være grønne, i tråd med anbefaling fra norske myndigheter.

– Vi tar mål av oss å være blant rådgiverne som har høyest andel inntekter fra grønne oppdrag i årene framover. Det gjør vi gjennom å hjelpe kundene våre med å realisere verdiskapende og grønne prosjekter. Dette er prosjekter som er i tråd med målene om å begrense global oppvarming til 1,5 grader, som ivaretar viktige naturinteresser og som fremmer gjenbruk og sirkulær økonomi, sier Bergly.

I 2021 har Multiconsult valgt å integrere bærekraftsresultatene i årsrapporten og følge myndighetenes oppfordring om å rapportere på selskapets klimarisiko basert på anbefalingene fra Task Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD). Videre er det rapportert i tråd med Global Reporting Initiative (GRI)-standarden, som setter en rekke krav til å rapportere på vesentlige temaer for konsernet knyttet til klima, ansatte og arbeidsforhold, styring og samfunnsansvar. Multiconsult har tidligere varslet at konsernet vil knytte seg til Science Based Target Initiative og dermed forplikte seg til å bidra med å redusere egne klimagassutslipp til null i tråd med målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

LES HELE RAPPORTEN HER.