Martha Berg Lunde er konstituert konsernsjef i LINK arkitektur | Foto: Wenche-Hoel-Knai

Martha Berg Lunde er konstituert konsernsjef i LINK arkitektur

Økonomidirektør og HR-sjef, Martha Bergh Lunde, går midlertidig inn i rollen som konsernsjef i selskapet i LINK arkitektur. Prosessen med å finne en fast erstatter etter Leif Øie er godt i gang.

20. august 2019

31. august forlater Leif Øie Multiconsult-gruppen etter tre og et halvt år i sjefsstolen i LINK arkitektur og som konserndirektør Arkitektur i Multiconsult-gruppen. I LINK har Leif både vært konsernsjef i LINK arkitektur med ansvar for Skandinavia og administrerende direktør i LINK arkitektur Norge. Martha vil nå midlertidig gå inn i alle disse rollene, samtidig som hun ivaretar funksjonen som Økonomidirektør og HR-sjef.

– Med Martha har vi funnet en god løsning, både for LINK og for Multiconsultgruppen, inntil vi har funnet en permanent erstatter etter Leif Øie. Jeg vil takka Martha for at hun har sagt seg villig til å lede LINK arkitektur i tiden fremover. Jeg ser at det vil være krevende å fylle alle rollene, men er overbevist om at Martha vil løse dette på en god måte, sier konsernsjef Grethe Bergly.

Martha Bergh Lunde har ni års erfaring fra LINK og har deltatt i konsernledelsen og ledergruppen i Norge. Hun har tidligere erfaring som økonomidirektør og viseadministrerende direktør i Smart Club, samt som Prosjektdirektør i CG Holding. Martha er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.