Marita N. Nicolaysen er Multiconsults kandiat til prisen Årets Unge Rådgiver i regi RIF. Hun har blant annet vært prosjektleder for Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes.

Marita nominert til Årets unge rådgiver

Hun er oppdragslederen som får kick av totalentreprise – Marita er Multiconsults kandidat til kåringen Årets Unge Rådgiver i regi av Rådgivende ingeniørers forening, RIF.

20. oktober 2022

I år er Marita Navjord Nicolaysen valgt som Multiconsults kandidat i kategorien «leder for prosjekterings- og byggeoppdrag».

– Marita er fremoverlent og modig, og viser vei for neste generasjon oppdragsledere, sier leder for Talent og rekruttering, Martin Halvorsen. -Og ja, bransjen vår trenger flere jordnære og råflinke rådgivere som ser helhet, har kundetekke og har lyst til å ta krevende oppdragslederroller i totalentreprise. Hun er en fantastisk rollemodell for Multiconsult og rådgiverbransjen og vi er stolte av at hun er vår kandidat i årets RIF-kåring, sier Martin Halvorsen.

Marita er utdannet MSc innen Byutvikling og urban design ved universitetet i Stavanger, og startet som vegplanlegger i Multiconsult i 2015. Hun har på kun syv år opparbeidet seg bred erfaring som prosjektmedarbeider, vegplanlegger, prosjekteringsleder og oppdragsleder i store oppdrag innen prosjektene Bussveien og Sykkelstamvegen i Rogaland.

Kåringen Årets Unge Rådgiver

I neste uke får vi vite hvem som blir Årets Unge Rådgiver 2022. Det konkurreres i kategorien «Leder for prosjekterings- og byggeoppdrag» og i kategorien «Fageksperten». Det kåres én vinner. Prisen deles hvert år ut av Rådgivende ingeniørers forening på Høstkonferansen, som i år er 27. oktober. Gjennom å hedre dyktige rådgivere under 35 år bidrar prisen til å vise mangfoldet i næringen og til å skape forbilder for andre unge rådgivere. I fjor nådde Multiconsults egen Richard Opsahl Resvoll helt til topps i kåringen.