Magnetisk tiltrekning på studenter

Hele seksti studenter skal delta i Multiconsults sommerprogrammer i år.

11. mars 2013

– Det har vært stor pågang av søkere sier Heidi Stien, leder av MUST (Multiconsult for studenter).
– I tillegg til tradisjonelle sommerjobber har vi på noen områder utviklet spesielle studentprogrammer som sikrer at oppholdet hos oss blir interessant og utviklende for studentene, og at vi lærer hverandre godt å kjenne. Bare til de tre sommerprogrammene MUST Energi, Arktisk og Konstruksjon, har vi hatt i overkant av 400 søkere til et tyvetalls stillinger. MUST Energi hadde alene 220 søkere til fire stillinger Gjennom sommerprogrammene arbeider studentene i mindre grupper med oppgaver knyttet til løpende oppdrag eller teknologisk utvikling. Besøk til interessante byggeplasser eller internasjonale samarbeidspartnere er en del av programmet.

Multiconsult har merket stor interesse tidligere også, men aldri hatt så mange søkere som denne våren.

Stillingen i Prosjektstyring utpekte seg også spesielt, med nesten 160 søkere til en stilling. Stillingene er tilknyttet Konsernoppdrag, et av rådgivningsbransjens fremste miljøer for ledelse og styring av flerfaglige prosjekteringsoppdrag.

Multiconsults strategi innebærer en fortsatt vekst og videre satsning på store prosjekteringsoppdrag innenfor de fleste forretningsområder. Økt kapasitet og kompetanse på ledelse og styring vil være avgjørende for å oppfylle strategien.

– Vi har hatt svært gode erfaringer med å bruke nyutdannede sammen med mer erfarne kolleger på prosjektstyringsoppgaver i de største oppdragene våre gjennom flere år. Jeg synes det er svært hyggelig når responsen fra studentene er 160 søkere på en sommerjobb. Det er en kvittering på at Multiconsult både er synlig og ettertraktet på lærestedene. Blant søkerne er det mange gode kandidater, noe som gjør meg optimistisk i forhold til at vi vil greie rekrutteringsutfordringen vi står ovenfor i tiden som kommer, sier Espen Bjørshol, avdelingsleder for avd. Prosjektstyring i Konsernoppdrag.

Multiconsults sommerprogrammer går i perioden juni – august.