Longyearbyen | Foto: Wikipedia/Hylgeriak

Longyearbyen på andreplass i klima-kåring

Overgangen til utslippsfritt energisystem i Longyearbyen lokalstyre tok andreplassen i kåringen av Årets lokale klimatiltak, på Zerokonferansen 6. november. Multiconsult er rådgiver i prosjektet. Oslo kommune tok førsteplassen med verdens første utslippsfrie anleggsplass.

6. november 2019

– Dette er en anerkjennelse på at Longyearbyen lokalstyre jobber godt med energiomstilling i Longyearbyen og at vi tar utfordringen med å redusere miljøutslipp på alvor. Videre er det jo utrolig artig at en liten «øy-kommune» i nord leverer ett av de kuleste klimatiltakene i Norge 2019, sier Jo Gytri, prosjektansvarlig i Longyearbyen lokalstyre og prosjektleder for prosjektet.

Dagens energisystem på Svalbard er basert på kull og dieselgeneratorer som slipper ut rundt 70 000 tonn CO2 årlig, noe som gjør samfunnet til Norges og et av verdens mest forurensende samfunn målt per innbygger. Longyear lokalstyre har nå tatt første steg i en storstilt omlegging fra et karbonbasert til et fornybart energisamfunn for Longyearbyen.

Batterianlegg

I Longyearbyen jobbes det nå med å etablere et batterianlegg som skal bidra inn i energisystemet og bidra til kutt i klimagassutslipp. Batterianlegget skal bidra til jevnere og mer effektiv drift av kullkraftverket samtidig som bruken av diesel til topplaster skal reduseres. Batterianlegget bereder i tillegg grunnen til at fornybar energi kan fases inn på det lokale kraftnettet. På lang sikt er målsettingen å gå mot en fremtidig fornybar solcelleløsning for energiforsyning på Svalbard, og dette er det nå utarbeidet en plan for.

– Multiconsults oppgave i dette prosjektet er å kombinere vår system- og batterikompetanse med Lokalstyrets driftserfaring slik at batterianlegget får riktig dimensjonering og funksjonalitet. Vi bidrar også med innkjøpskompetanse på batterier og systemintegrasjon. Batteriprosjektet i Longyearbyen er et komplisert, men et veldig nødvendig prosjekt. Det markerer en første milepæl i starten på energiomstillingen til et fornybart samfunn, sier Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult i forbindelse med kåringen.

Årets lokale klimatiltak er en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Prisen ble overrakt på Zerokonferansen 2019 den 6. november.

Utslippsfri byggeplass

– I år var det ingen tvil i juryen om hvem som skulle ha førsteplassen. Her har vi et prosjekt som vil kunne bidra til store utslippskutt over hele kloden, fastslo jurymedlem Kristin Halvorsen da hun overrakte vinnerdiplomet til Oslos byrådsleder Raymond Johansen, under prisutdelingen på middagen på Zerokonferansen i Oslo 6. november.

I tillegg til å etablere verdens første utslippsfrie anleggsplass i Olav Vs gate jobber Oslo kommune aktivt i internasjonale bynettverk med å få byer over hele verden til å etterspørre utslippsfrie anleggsmaskiner og lavutslippsmaterialer. Byene har samlet en betydelig innkjøpsmakt som kan endre bygg- og anleggsbransjen i en klimavennlig retning.

Les mer om saken.