1/2

Longyearbyen Gågate | Foto: Multiconsult

2/2

Longyearbyen Gågate | Foto: Multiconsult

Longyearbyen med nytt urbant sentrum

Longyearbyens gågate og torg skal rehabiliteres. Målet er å skape et nytt visuelt uttrykk som skal skape et levende sentrum for fastboende, næringsliv og besøkende. Det er lagt vekt på at prosjektet skal støtte opp under identiteten og historien til Longyearbyen og landskapet rundt.

28. juni 2019
Pål Gulliksen

Dette fremkommer av utført forprosjekt for nytt sentrum for Longyearbyen. Planene er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre.

Målet er at gågaten vil binde sammen sentrum, og torget skal bli et område der unge og voksne, både fastboende og besøkende kan møtes. For å binde de ulike elementene sammen benyttes blant annet ny belegningsstein, nytt lys, inventar og farger som underbygger dette formålet. Overvannshåndtering er et annet sentralt element i opprustingen.

-Et godt sluttresultat krever solid byromsforståelse, helhetlig design og riktig materialbruk. Målet er at anlegget totalt sett fremstår som estetisk tiltalende og blir en integrert del av det eksisterende omkringliggende sentrumslandskapet, sier Trond Haug i Multiconsult.

Tilpasset klimaet
I planene for det nye sentrumsområdet har det vært viktig å ta hensyn til det arktiske klimaet i Longyearbyen. I prosjektet vektlegges derfor bruk av materialer som tåler røft arktisk klima.

– På grunn av det arktiske klimaet med permafrost i bakken har dette prosjektet bydd på spesielle utfordringer. Det skal helst ikke graves i permafrosten, noe som gjorde at man måtte unngå murer og trappetrinn som trenger fundamentering, sier Anne Kristin Udgaard, oppdragsleder i Multiconsult.

Et nytt belegg for gågaten er et av de større grepene i prosjektet. Med grå belegningsstein og innslag av svart og hvit stein skal landskapet, historien, og særlig kulldriften representeres. Tanken er å skape et helhetlig og urbant område i sentrum. Langs gågaten er det planlagt sittebenker og lyktestolper.

– Telehiv gjorde at valget falt på et fleksibelt belegg som tåler bevegelse og da ble belegningsstein av betong som enkelt kan tas opp og legges på nytt et naturlig valg. Slik som det er nå, må det sendes ny asfalt fra fastlandet med båt og asfalteres på nytt ca. hvert fjerde år, sier Udgaard.

Ny belysning
Belysningen langs gågaten og på møteplasser skal fornyes. Det er lagt vekt på at belysningen skal tilpasses Svalbards naturlige lysforhold, samtidig som den skal fremheve kulturminner og landemerker. De naturlige samlingspunktene får en tilpasset god belysning, og på torget er planen å plassere ut kunst og lage et landskap. I planen er det også foreslått flere møteplasser og utsiktspunkter i sentrum.

Et spleiselag
Det er flere parter som står bak planene om å gi Longyearbyen et nytt urbant sentrumsområde.
– Prosjektet er et spleiselag mellom tomtefestere og utbyggere i sentrum, og Longyearbyen lokalstyre, sier Stian Rugtvedt, arealplanlegger i Longyearbyen.
I oppdraget har Multiconsult levert opparbeidelsesplan, belysningsplan, snitt og kostnadskalkyler. Oppdraget var et forprosjekt, med Longyearbyen Lokalstyre som oppdragsgiver.