LINK skal bistå med mulighetsstudie på Adamstuen i Oslo

I tøff konkurranse med 26 norske og internasjonale team er LINK arkitektur valgt til å bistå Statsbygg med mulighetsstudier for ny bruk og byplangrep på eiendommene på Adamstuen i Oslo, som fram til 2020 benyttes av Veterinærhøgskolen. LINK får bistand av Multiconsult og Analsye og Strategi.

27. oktober 2017

LINK arkitektur sitt kjerneteam er basert på nøkkelkompetanse fra Urban LINK, med Sissel Engblom som prosjektleder, LINK Landskap og LINK Danmark, samt Carlberg|Christensen. Nøkkelkompetansen støttes med spisskompetanse fra både Multiconsult og Analyse og Strategi på blant annet klimasmart områdeutvikling og eiendomsledelse.

Oppgaven er spennende, strategisk viktig og midt i blinken for konsernets urbanismesatsning. Tildelingen viser at LINK er konkurransedyktige i kampen om viktige og prestisjefylte byutviklingsoppgaver hovedsakelig basert på konsernintern kompetanse.

Prosjektperioden løper fra november og ut februar 2018.

Følgende tre team er også valgt ut til å delta i paralloppdraget:

  • JAJA arkitekter (Tredjenatur, Hadrian Eiendom)
  • Ghilardi+Hellsten arkitekter (Haptic, Karres+Brand, Erik Langdalen, Selvaag Bolig)
  • MAD arkitekter (Dronninga Landskap, Forsvarsbygg, Leva Urban Design)

For mer info om prosjektet kontakt tilbudsansvarlig Britt Sørlie eller prosjektleder Sissel Engblom.

 

Mer info finnes også på Statsbyggs nettsider:

http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Utviklingsprosjekter/Adamstuen/