Foto: Teekay

Engasjert i stort olje- og gassprosjekt i Singapore

Multiconsult Asia bistår verftsgruppen Sembcorp Marine i en stor kontrakt hvor skytteltankskipet Navion Norvegia skal konverteres til et flytende produksjons-, lagrings- og lossingfartøy for olje og gass.

20. mai 2016

Det nye fartøyet vil ha kapasitet til å produsere 50.000 fat olje og 4 millioner kubikkmeter naturgass per dag. Fartøyet forventes å bli benyttet i forbindelse med arbeid på Libra-feltet i ultra-dypvannsdelen av Brasils Santos Basin.

– Kontrakten viser at spesialistkompetansen vi har i Multiconsult Asia er attraktiv, og at selskapet er godt posisjonert for andre spesialistoppdrag knyttet til olje-, gass- og energisektoren i Singapore-regionen, sier Ivar Eng, markedssjef Olje & Gass i Multiconsult.

Sembcorp Marine eier et nettverk av seks verft i Singapore. Selskapet er av OOGTK Libra GmbH& Co KG tildelt en EPC-kontrakt for å konvertere skytteltankskipet Navion Norvegia til et flytende produksjons-, lagrings- og lossingfartøy. Kontrakten omfatter blant annet detaljprosjektering, installasjon og integrasjon av topside-moduler, kraftproduksjon, oppgradering av innkvarteringsfasiliteter, samt omfattende arbeid med rørsystem og elektrisk kabling. Kontraktsverdien er på totalt US$ 896 millioner og er den første EPC-kontrakten i Sembcorp Marines historie.

Spesialistkompetanse fra Multiconsult

Multiconsult Asia er engasjert inn i prosjektet for å utføre konsulenttjenester og teknisk rådgiving i forbindelse med installasjon og driftsettelse av gassturbiner og gasskompressor- moduler. Multiconsult medarbeidere inngår som en integrert del av Semcorps prosjektteam og leverer spesialisttjenester i forbindelse med prosjektering, bygging og ferdigstillelse, og samtidig gi støtte i endringshåndtering for å minimere risiko for variasjoner og kostnadskonsekvenser. Multiconsults team forventes å vokse til totalt 25 personer i løpet av 2016.

Bidrar til utvikling av unge ingeniører

Sembcorp Marine søker å styrke sin rolle som EPC-leverandør, og har i den forbindelse uttrykt en stor interesse for et nært samarbeid med Multiconsult for å dra nytte av konsernets ingeniørkompetanse globalt.

– Dette er en stor mulighet, ikke bare for Asia-kontoret, men også for Multiconsult-konsernet for øvrig. Vårt spesialist-team bidrar allerede inn i det omfattende interne opplæringsprogrammet som skal hjelpe Semcorp Marine å bygge den nødvendige kapabiliteten, sier administrerende direktør i Multiconsult Asia.