1/4

De tre første frostveggene på dam Holden er revet. I den digitale rivemodellen illustreres det som skal rives med rødt. | Illustrasjon: Multiconsult

2/4

BIM-modell av ny dam Holden | Illustrasjon: Multiconsult

3/4

BIM-modell av ny dam Strømseter | Illustrasjon: Multiconsult

4/4

Arbeidet med forskaling og armering av ny dam Holden er i gang | Bilde: Multiconsult

Leverer heldigitalt og tegningsløst damprosjekt

Multiconsult har droppet fysiske tegninger til fordel for BIM-modeller i et heldigitalt rehabiliteringsprosjekt for NTE Energi AS.

2. mars 2020

NTE Energi AS har startet rehabiliteringen av dammene Holden og Strømseter i Steinkjer kommune i Trøndelag. Dammene er reguleringsmagasin til Brattingfoss og Follafoss kraftverk. Multiconsult har på oppdrag fra NTE Energi AS prosjektert rehabiliteringen av dammene, som innebærer utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, tekniske planer og detaljprosjektering. Prosjekteringen startet opp i 2018 og strekker seg frem til sommeren 2020.

Både NTE og Multiconsult satser sterkt på digitalisering. NTE ønsket å gjennomføre prosjektet tegningsløst og Multiconsult har derfor levert komplett arbeidsunderlag i form av BIM-modeller for både rive- og byggefasen. BIM er en forkortelse for bygningsinformasjonsmodell og brukes som prosjekteringsmetode og -prosess i et økende antall kraftprosjekter.

En av de første heldigitale rehabiliteringene

Multiconsult har over en lengre periode jobbet for større bruk av BIM i prosjekter, og har flere kraftverk i porteføljen som er gjennomført uten å produsere 2D-tegninger. Dette er likevel en av de første dam-rehabiliteringene som gjennomføres heldigitalt, uten bruk av tegninger.

Det som gjør dette prosjektet spesielt sammenlignet med prosjektering av nybygg, er at det er eksisterende konstruksjoner hvor noen deler skal rives. Det som skal bygges opp igjen må derfor tilpasses de gjenværende eksisterende konstruksjonene. Begge dammene er derfor scannet med drone. Dronescannet er deretter benyttet til å modellere opp eksisterende dammer og har dannet grunnlaget for den videre prosjekteringen.

– Digitalisering har et stort potensial, også i kraftbransjen. Tegningsløse prosjekter gir både samhandlingseffekt og merverdi i form av god visualisering, tidlig detaljering, enklere grensesnittshåndtering, en mer effektiv byggeprosess og reduserte kostnader. Derfor er vi svært stolte over å levere et heldigitalt damprosjekt, sier Are Paulsen, Multiconsults oppdragsansvarlig for prosjektet.

Fakta om Strømseter og Holden dammer

Strømseterdammen er opprinnelig en gammel murdam som ble bygd i 1910 og dam Holden er en kombinert plate- og bukkedam som ble bygd i perioden 1937-1938. På Holden skal den 146 m lange bukkedammen rives og erstattes med en ny gravitasjonsdam med brystning og et 50 m langt overløp. Platedammen utbedres med å støpe en ny damplate på oppstrøms side. I forbindelse med rehabiliteringen av dammen er det også valgt å rehabilitere inntaket til Brattingfoss kraftverk.

Anleggsarbeidene på dam Holden er nå i gang, med Consto Anlegg Midt som hovedentreprenør. Bukkedammen og deler av frostveggen på Holden er revet, og nå gjennomføres den første støpen av ny dam. Etter vårflommen 2020 settes det fangdammer ved begge dammene, og anleggsarbeidet med dammene vil foregå parallelt.​