LP_1390x576

Lars Pettersvold nominert til Årets unge rådgiver

Lars Pettersvold, prosjekteringsleder i Multiconsult, er nominert til prisen Årets unge rådgiver som hvert år deles ut av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

10. november 2014

Prisen går til yngre ingeniører som har markert seg som spesielt dyktige. Rundt 1500 ingeniører som prosjekterer oljeplattformer, veier, industrianlegg, kraftanlegg og bygg i Norge er 35 år eller yngre. Nå står fem av dem igjen og kjemper om tittelen «Årets unge rådgiver». Lars er nominert i kategorien «Prosjekteringsleder». Ola Dalen, direktør for Konsernoppdrag som er kompetansesenteret for prosjekteringsledelse i Multiconsult, anser dette som en stor anerkjennelse.

– Markedet forventer at Multiconsult, som et av de største rådgivende ingeniørselskapene i Norge, kan gjennomføre komplekse, multifaglige prosjekteringsoppdrag og har kompetanse til å lede og styre disse. Disse forventningene tar vi på alvor, ved å dyrke ledelse og styring som et eget kompetanseområde. I tillegg ønsker vi å bidra til å utvikle hele bransjen og dens omdømme. Derfor er det ekstra hyggelig at Multiconsults kandidat til å bli Årets unge rådgiver er prosjekteringsleder, sier Dalen.

Flere sterke kandidater fra Multiconsult
Bedriftene vurderte selv om de har kandidater de mener kan være med i konkurransen. Deretter har en jury valgt ut fem finalister som går videre i kåringen. Multiconsult nominerte tre svært sterke kandidater; Philip Hon, Henrik Bjelland og Lars Pettersvold.

– Lars har god teknisk innsikt, en imponerende god tverrfaglig forståelse kombinert med evner til å tenke helhet i prosjekteringsoppdragene på tvers av fagområder. Han bidrar slik til å bygge broer mellom fagene. Lars er en lagbygger av dimensjoner og har en egen evne til å skape identitet i oppdragene gjennom sin inkluderende måte å lede sine medarbeidere. Han tilhører et svært kompetent og dyktig fagmiljø innen Bygg og eiendom, så dette er også en solid anerkjennelse til miljøet og hans kolleger, sier Kristin Olsson Augestad, avdelingsleder for Bygg og eiendom i Multiconsult.

Philip og Henrik var også to svært sterke kandidater.

– De er faglige spydspisser innen hvert sitt fagfelt og har markert seg både internt i Multiconsult, eksternt og delvis internasjonalt. Philip er helt sentral når det gjelder uttesting av nye verktøy innen 3D og BIM og har et utvidet ansvar for å følge utviklingen her. Henrik er dyktig og genuint interessert i profesjonalisering og effektivisering av Systemsikkerhet. Begge var nominert innen kategorien «Fagekspert», da de virkelig innfrir kriteriene for å være fagekspert innenfor sine felt, konstaterer Elisabeth Stene, HR-direktør i Multiconsult.

Høyt nivå på årets finalister
Juryen består av Liv Kari Skudal Hansteen i RIF, Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg, Tom Baade-Mathiesen i Norconsult, Lars Jårvik i Multiconsult og Frode Seglem i Faveo.

– Det har vært ekstremt høyt nivå på kandidatene i år, så det var krevende å plukke ut finalistene. Finalistene har et internasjonalt nivå på sin ekspertise, sier Hansteen til Teknisk Ukeblad.

Hvem som går av med tittelen Årets unge rådgiver avsløres på RIFSs Høstmøte 25. november.