1/3

Stig Jarstein seniorrådgiver i Multiconsult har utarbeidet en digital kalkulator for grønne energilån | Foto: Cato A. Mørk

2/3

Kalkulatoren på nettsidene til SpareBank1 Østlandet

3/3

Teamet som har jobbet med løsningen: Elisabeth Preus, Wolfgang Kampel og Torkild Alstad.

Lanserer digital kalkulator for grønne energilån

Gjennom en ny digital kalkulator kan boligeiere selv sjekke om de kvalifiserer til å søke om grønne boliglån. Multiconsult har utviklet kalkulatoren som belønner tiltak som gjør bygningen mer energieffektiv, og tjenesten er allerede integrert i nettsidene til SpareBank1 Østlandet.

26. august 2022
Cato A. Mørk

Energibruk i boliger utgjør over 30 prosent av all stasjonær energibruk i Norge og det er estimert at 80 prosent av eksisterende bygg vil stå i 2050. Det er derfor et betydelig potensial for energieffektivisering i disse boligene og dette kan bare realiseres gjennom betydelige investeringer. Gjennom den digitale kalkulatoren kan boligeiere selv sjekke om de kvalifiserer til å søke om grønne boliglån ut fra parametere som isolering og fasade, teknisk utstyr og energiløsninger.

– Vi har utarbeidet kalkulatoren slik at banker enkelt og effektivt kan tilby grønne lån knyttet til tiltak som gjør boligen mer energieffektiv. Norske banker ønsker å vokse på grønne utlån, og de har utlånsporteføljer som i stor grad er preget av eksisterende bygg, slik at dette vil omfatte mange boliger, sier Stig Jarstein seniorrådgiver i Multiconsult.

Kalkulatoren kan også være et hjelpemiddel for bankrådgivere i deres dialog med kunder. Tjenesten er allerede integrert i SpareBank1 Østlandet sine nettsider.

– Her har vi brukt spisskompetanse innen bygg og energi til å utvikle kalkulatoren slik at boligeierne selv kan sjekke om boligen kvalifiserer til å søke om grønne lån. Første kunde som har tatt i bruk løsningen er SpareBank1 Østlandet, som har integrert kalkulatoren på egne nettsider, sier Stig Jarstein.

Gjennom en heldigital prosess, vil kalkulatoren motivere bankkundene til å strekke seg mot 30 prosent energieffektivisering. For banken vil de grønne lånene kunne bidra til billigere finansiering gjennom grønne obligasjoner.

Kalkulatoren på nettsidene til SpareBank1 Østlandet.