Bilde fra 3D modellen av skredet | Foto: Trøndelag Fylkeskommune

Bistår i kvikkleireskred i Flatanger

Multiconsult bistår Trøndelag fylkeskommune i håndteringen av kvikkleireskredet i Flatanger i mars.

28. april 2023

Den 10. mars kl 15:20 går det et naturlig utløst skred ved Småvika / Innervika på fylkesveg 6928 i Flatanger kommune. Raset er 150 meter bredt og er anslått til et volum på 300 000 kubikkmeter. 100 personer ble isolert etter at raset gikk over fylkesvegen.

På oppdrag av Trøndelag fylkeskommune er Multiconsult engasjert gjennom vår rammeavtale på akutthendelser. Trøndelag fylkeskommune og Multiconsult dro på befaring og våre geoteknikere anbefalte og holde vegen stengt frem mot påske. Skredet var stort og uoversiktlig. Skredet påførte store ulemper for de beboerne som ble sperret inne i bygdene Utvorda og Sitter. Flatanger kommune og Trøndelag fylkeskommune fikk raskt på plass båtskyss for skoleelever annen nødvendig persontransport.

Videre skal Multiconsult nå gjøre vurderinger for permanent vegforbindelse og utføre rådgivning ift. en permanent sikring av området. Det er også planlagt å utføre en vurdering av årsaksforholdene og finne ut hvorfor dette skredet gikk.

Skredet ble dokumentert med dronevideo av Ove Magne Ribskog fra Flatangernytt.

Artikkelen er skrevet med tillatelse fra Trøndelag fylkeskommune.