Kvartalsresultat Q1 2016

Oslo, 10. mai 2016 - Konsernets netto driftsinntekter steg med 18 prosent til 653,9 millioner kroner. Økningen ble i hovedsak drevet av 89,5 millioner kroner fra LINK arkitektur AS samt høyere aktivitet innen Bygg & Eiendom og Samferdsel & Infrastruktur og høyere debiteringsgrad til 69,1 prosent. En betydelig kalendereffekt på tre arbeidsdager og lavere aktivitet innen Olje & Gass reduserte økningen i driftsinntektene dette kvartalet.

10. mai 2016

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 58,3 millioner kroner, en nedgang på 31,4 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Kalendereffekten av tre færre arbeidsdager grunnet påskeferien som kom i mars i år er hovedgrunnen til nedgangen.

«Jeg er svært fornøyd med den kontinuerlige forbedringen av debiteringsgraden. Selv med den betydelige kalendereffekten dette kvartalet er det veldig tydelig at den underliggende driften fortsetter å levere på et tilfredsstillende nivå», sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult ASA.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av første kvartal var fortsatt sterk med en økning fra første kvartal i fjor på 7,7 prosent til 1 744,7 millioner kroner. Multiconsults sterke markedsposisjon bekreftes med nye ordre innen samtlige forretningsområder. I første kvartal ble det registrert utvidelser på eksisterende prosjekter som Hydro Karmøy, Campus Ås og Kampflybasen i Norge samt Mt Coffee i Liberia. Nye kontrakter som det nye sykehuset i Helsingborg i Sverige og Årum bro i Norge bidro positivt i ordrereserven.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 31. mars på 1 244,7 millioner kroner og en total egenkapital på 331,5 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 122,7 millioner kroner. Summen av rentebærende gjeld og rentebærende eiendeler ved utgangen av første kvartal ga en netto rentebærende eiendel på 114,4 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene ventes fortsatt å være ganske robuste. Sterke markedsutsikter ventes innenfor samferdsel og infrastruktur på både vei og bane, mens fortsatt lav etterspørsel er ventet innen olje og gass grunnet lavere oljepriser og investeringer på norsk kontinentalsokkel. Svak norsk krone bidrar til en bedre posisjon for norsk eksport og industri.

Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst.

Selskapet vil presentere resultatet for første kvartal 2016 i dag, 10. mai, kl 09.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Presentasjonen vil holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og konserndirektør for økonomi og finans Anne Harris. Presentasjonen vil bli kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på http://multiconsult-ir.com og http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=33170504 .