Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen Bjørn Troud

Solenergi på Evenstad | Foto: FUSen

Kurs i solstrøm

Det er stor interesse for solceller i Norge nå. Multiconsult og Norsk solenergiforening ønsker alle velkommen med introduksjonskurs i Oslo, Bergen, Kristiansand og Trondheim.

11. februar 2015

Med synkende priser for solceller stiger interessen for solstrøm. Multiconsult og Norsk solenergiforening ønsker alle nye aktører i solstrømbransjen velkommen med et introduksjonskurs. Kurset er laget for de som er eller ønsker seg inn i solenergibransjen, beslutningstakere og brukere.

Første kurs avholdes i Oslo. Tilsvarende kurs vil også bli holdt i Multiconsults lokaler i byene nedenfor.

Oslo: 24. – 25. februar.
Bergen: 14. – 15. april
Kristiansand: September
Trondheim: Oktober

Målet til kursene er å gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcelleanlegg.

Kursene holdes av Bjørn Thorud som er ansvarlig for solenergi i Multiconsult.

Aktuelle tema inkluderer:

•Solen som energiressurs
•Solceller og solcellemodulers virkemåte og oppbygning
•Komponenter i et solkraftanlegg
•Systemdesign av solkraftanlegg på bygninger
•Introduksjon til ulike simuleringsverktøy
•Rammebetingelser for Norge
•Tommelfingerregler og praktiske tips ved planlegging og bygging av solcelleanlegg
•Eksempler på tilgjengelige produkter, eksisterende solcelleanlegg og økonomiberegninger

Kurset inkluderer gruppearbeid, hvor deltakerne vil starte planleggingen av solcelleanlegg på faktiske bygg. Deltakere som har egne solenergiprosjekter kan jobbe med disse i gruppearbeidet. Kurset inkluderer også omvisning av solcelleanlegg samt leverandør-presentasjon.

Sted: Nedre Skøyen vei 2
Startdato: 24. februar kl. 09:00
Sluttdato: 25. februar kl. 16:00

Pris:
6 000 NOK for medlemmer i Norsk solenergiforening.
7 500 NOK for ikke-medlemmer.

Påmelding
Påmelding til kurset i Oslo gjøres her.
Påmeldingsfrist for kurset på Skøyen er 13.februar kl. 23:00.