Roan vindpark, mai 2019

1/3

Det var kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft i 2018. | Roan vindpark/Fotograf: Ole Martin Wold.

2/3

Magnus Sletmoe Dale, Kjell-Børge Freiberg (Olje- og energiminister), Elena Bråten og Louis Magnus Pauchon på rapportlanseringen.

3/3

Seniorrådgiver Elena Bråten i Multiconsult presenterer rapporten.

Kraftig vekst i fornybarnæringen

Den norske næringen for fornybar energi vokste sterkt i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft, viser en fersk rapport utarbeidet av Multiconsult.

10. oktober 2019

Den norske fornybarnæringen omfatter aktører som produserer kraft eller varme fra fornybare energikilder, eller varer og tjenester til disse. I 2018 hadde denne næringen en nasjonal omsetning på snaut 30 milliarder kroner i 2018, noe som tilsvarer en vekst på over 70 prosent sammenlignet med året før.

Vannkraft er fortsatt det største segmentet, men det er landbasert vindkraft som har hatt høyest vekst. Her ble omsetningen femdoblet fra 1,7 milliarder kroner i 2017 til 8,7 milliarder i fjor.

– Dette er et spennende oppdrag hvor vi virkelig har fått sett på bredden av den norske fornybarnæringen. Den norske fornybarnæringen har et stort potensiale og vi forventer fortsatt betydelige investeringer i Norge både innen landbasert vindkraft, vannkraft og andre fornybare energiteknologier i de neste årene fremover, sier seniorrådgiver Elena Bråten i Multiconsult.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Eksportkreditt Norge, Olje- og energidepartementet og NORWEP.

Økt eksport

Både eksport (salg fra Norge til utlandet) og internasjonal omsetning (eksport pluss salg fra datterselskaper i utlandet) økte markant, viser rapporten. Som i tidligere år er det havvind som driver veksten og forblir det største enkeltsegmentet internasjonalt.

– Det er gledelig å se eksportvekst innen fornybar, men potensialet er langt større. Våre egne prognoser viser at havvind—med en målrettet satsning—kan bli blant Norges fem største eksportnæringer i et 10-20 års perspektiv, sier adm. dir. Otto Søberg i Eksportkreditt Norge.

Fornybarleverandørene utgjorde om lag 7 promille av samlet norsk eksport i 2018. De to segmentene med høyest eksport, havvind og solenergi, sysselsatte til sammen 4 500 personer.

 

Les rapporten: Kartlegging av den norskbaserte fornybarnæringen