Kortreist betong på Svalbard

Prosjektet Kortreist betong er igangsatt for å avklare om det er mulig å benytte lokale forekomster av grovt tilslagsmateriale (steinfraksjon) til betongproduksjon på Svalbard. Dette kan halvere mengden tilslagsmaterialer.

11. mai 2016

I dag fraktes alle delmaterialer, med unntak av vann, med båt fra fastlandet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Multiconsult og Sintef.

– Hovedhensikten med prosjektet var å undersøke om det lokale steinmaterialet kunne benyttes til produksjon av ikke-alkalireaktiv og frostbestandig betong, ved å benytte Norcem Standard FA sement, sier Petter Skattum, prosjektleder i Multiconsult.

Analysert og testet forskjellig stein

Prosjektet startet september 2014 med innsamling av stein fra Bolterdalen, Longyeardalen og Svea. Steinen fra de tre lokasjonen har vært igjennom omfattende tester og analyser ved Sintef sitt laboratorium i Trondheim. Resultatet fra prosjektet vil bli presentert på et møte 11. mai i Longyearbyen hos LNS Spitsbergen.

– Resultatet av laboratorietestingen har vist at alkalireaktivitet ikke utgjør noe problem for betongen, da forutsatt at det benyttes Norcem Standard FA sement. Imidlertid har prøvingen vist at betongen neppe kan gjøres frostbestandig. Dette innebærer at bruken av tilslaget i praksis må begrenses til betong som ikke blir utsatt for hyppige fryse- tinevekslinger i kombinasjon med saltvann. For all annen betong på Svalbard vil i praksis frostbestandighet neppe være noe problemstilling, forklarer Skattum.

Halverer mengden tilslagsmaterialer
Den miljømessige gevinsten ved å benytte lokale steinmaterialer ligger i at mengden tilslagsmaterialer som må fraktes fra fastlandet blir halvert. Fortsatt må sandtilslaget fraktes fra fastlandet, og dette utgjør rundt halvparten av tilslagsmengden ved produksjon av betong. CO2 avtrykket blir som følge av dette redusert, men konkret hvor stor reduksjonen blir er ikke beregnet.

– Den miljømessige gevinsten forutsetter at det etableres uttak av grovt tilslag som knuses og bearbeides lokalt, slik at det blir egnet til den stedlige betongproduksjonen. Prosjektet har ikke omfattet en nærmere vurdering av praktiske og formelle sider ved uttak og produksjon av steintilslag ved Longyearbyen, avslutter Skattum.

Prosjektet får støtte fra Svalbard Miljøvernfond, Store Norske Spitsbergen Kullkompani, LNS Spitsbergen, Veidekke, Longyearbyen Lokalstyret, Norsk Betongforening, Sintef og Multiconsult.