Hvordan forebygge og håndtere korrupsjonsrisiko og ukultur?

Multiconsult har gleden av å invitere alle interesserte til et seminar om hvordan bedrifter kan forebygge og bekjempe korrupsjon og ukultur i egen bransje.

3. mai 2016

Meld deg på frokostseminaret her.

Økt globalisering innebærer at flere aktører har aktiviteter på tvers av landegrenser, og dermed hyppigere eksponering mot ukjente forretningskulturer og aktører. Dette gir økt risiko for at norske virksomheter blir innblandet i korrupsjon – med potensielt langdryge prosesser i retten og mediene. Påfølgende sanksjoner kan ha alvorlige konsekvenser for markedsmuligheter og inntjening. I frokostseminaret vil sentrale aktører dele erfaringer og råd for å forebygge korrupsjon og ukultur i egen bransje.

– Vi vil i dette seminaret dele erfaringene gjort i Norsk Gjenvinning og i Multiconsult, samt få med oss gode råd på veien av Transparency International, verdens ledende organisasjon i bekjempelse av korrupsjon, sier Janne Britt Saltkjel, GCO i Multiconsult.

Program

08:00 Frokost og mingling
08:30 Velkommen | Christian N. Madsen, adm. dir i Multiconsult
08:40 Opprydding i ukultur og korrupsjon i egen bransje | Erik Osmundsen, adm. dir. i Norsk Gjenvinning
09:20 Med fokus på leverandørkjeden | Tor Dølvik, spesialrådgiver fra Transparency
09:40 Erfaringer og utfordringer med antikorrupsjon og forretningsetikk | Janne Britt Saltkjel, GCO i Multiconsult

Opprydding både internt og i bransjen

Norsk Gjenvinning (NG) er et av selskapene som har brettet opp ermene og tatt en opprydding. Dette var ikke kun internt, men med merkbare ringvirkninger i en bransje som var preget av heleri, korrupsjon, svarte penger og generell ukultur, både internasjonalt og i Norge.

Prosessen startet med at NG fikk nye eiere i 2011, investeringsselskapet Altor, som krevde opprydding i uansvarlig atferd, ulovligheter og dårlig virksomhetsstyring. 2012 og 2013 var dedikert snuoperasjonen som er estimert til 100 millioner. Adm.dir. Erik Osmundsen vil fortelle om NGs erfaringer fra opprydding i en ukultur som gjennomsyret hele bransjen og som ingen aktører «egentlig ville bli kvitt».

En nylig ekstern evaluering av NGs Complianceprogram, med gjennomgang av policyer og prosedyrer, varslingskanaler, risikovurderinger, internrevisjoner, bakgrunnssjekker av tredjeparter og opplæringstiltak, kommunikasjon og rapportering, konkluderte med at selskapet er et av landets beste på compliance. Selskapets erfaring er også lagt merke til internasjonalt og gjort til lærecase ved Harvard, som «the Turnaround in NG».

Risiko i leverandørkjeden

I tillegg kommer spesialrådgiver Tor Dølvik fra Transparency International (TI), organisasjonen som jobber utrettelig for å øke bevisstheten og kunnskapsnivået om korrupsjon både blant politikere og i privat og offentlig sektor. TI vil spesielt ta for risikoer forbundet med leverandørkjeden og hvordan virksomheter kan sikre seg mot korrupte leverandører.

Mobilisering av organisasjonen

Multiconsult har som rådgivende ingeniørselskap alltid vært opptatt av høy integritet, etisk atferd og samfunnsansvar. Korrupsjon i Multiconsults markeder fører ikke «bare» til at enkeltpersoner tjener seg rike på bekostning av fellesskapet. Det kan medføre at boliger, fabrikkbygninger eller veier bryter sammen, eller at drikkevann og jordbruksområder forurenses, slik at liv og helse settes i fare. I 2011-2012 gjennomførte Multiconsult et løft og implementerte et antikorrupsjonsprogram som i 2013 ble godkjent av Verdensbanken.

Utfordringen i Multiconsult var å finne verktøy og prosedyrer som egnet seg for selskapets virksomhet, oppdragsmasse og organisering. Det ville ikke være nok med en sentral funksjon som sto for overordnede vurderinger og tiltak. Risikovurdering og tiltak måtte integreres i oppdragsarbeidet og nesten hele organisasjonen mobiliseres. Betydelig innsats er lagt ned i å utvikle verktøy og rutiner tilpasset Multiconsult, i opplæring og oppfølging. Andre virksomheter kan lære av selskapets erfaringer som deles av adm.dir. Christian Nørgaard Madsen og Group Compliance officer Janne Britt Saltkjel.