Ny kontrakt på Europas lengste bussvei

Statens vegvesen har tildelt Multiconsult kontrakten med utarbeidelse av byggeplan på strekningen FV. 44 Diagonalen i Stavanger til Hans-Grete stien i Sandnes. Dette er den femte kontrakten som Multiconsult tildeles i forbindelse med etablering av bussvei på Nord Jæren.

23. januar 2018

Kompetansesenter innen kollektiv-planlegging

Multiconsult skal bistå med utarbeidelsen av byggeplan med konkurransegrunnlag, samt oppfølging i byggefasen. Kontrakten inkl. opsjoner har en verdi på NOK 27,5 millioner kroner. Diagonalen – Hans-Grete-stien er en delstrekning på Nord Jærens kollektivsatsning, Bussveien. Parsellen inkluderer kollektivknutepunktet Gausel stasjon som er en del av Jærbanen.

– Det som gjør dette oppdraget spesielt spennende er at Multiconsult kun skal levere modellbasert, det vi si ingen tegninger. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot faseplanlegging og midlertidige tilpasninger for å oppnå trafikksikker anleggsgjennomføring. Byrom og landskap langs Bussveien vil bli tilpasset etter skala på omgivelsene og behov som stimulerer til gange, sykkel, og kollektivbruk. Prosjekteringen omfatter også 7 signalregulerte kryss og belysningsanlegg sier avdelingsleder for Samferdsel og infrastruktur, Matthias Hundt,

Tildelingen av denne parsellen passer veldig godt med Forretningsenhet Sør sin strategi om å bli et kompetansesenter innen kollektiv-planlegging uttaler Direktør Sør Thor-Inge Thrana.

Europas lengste Bussvei

Bussveien er et ledd i regionens satsing på tilrettelegging for å øke kollektivandelen og redusere privatbilbruk. Bussveien er et av de største samferdselsprosjektene i Rogaland og blir Europas lengste bussvei. Bussveien-prosjektet består 26 strekninger på totalt 50 kilometer.

Les mer om Bussveien

I første utgave av Multiconsults selskapsmagasin M har vi skrevet en artikkel om Bussveien. Hvis du er interessert i å vite mer om prosjektet er det verdt en titt. Les Magasinet her, Bussveien finner du på side 14.