Illustrasjonsbilde | Foto: Hannes Egler

Kontrakt med Skanska på E16-strekning

Skanska har inngått kontrakt med Statens vegvesen om bygging av strekningen E16 Åsbygda-Olum. Multiconsult er med som partner på prosjektering for Skanska.

23. desember 2019

Strekningen E16 Åsbygda-Olum ligger ved Jevnaker på grensen mellom Buskerud og Oppland. Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av 10,5 km med ny E16 tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, samt ca 1 km med fylkesvei, ca 5 km drifts- og skogsbilveier og to større planskilte kryss. Det skal dessuten bygges 11 større betongkonstruksjoner og 4 trebruer. Arbeidet starter umiddelbart og pågår frem til 2022. For Multiconsult er verdien av kontrakten over 50 millioner kroner.

Prosjektet er et delprosjekt i utbyggingsprosjektet E16 Nymoen-Olum som vil åpne for trafikk i 2022. Hensikten med prosjektet er å bedre trafikksikkerhet og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper og redusere miljøulemper på E16 mellom Nymoen i Ringerike kommune og Olum i Jevnaker kommune.

Les mer: