Kontrakt LKAB Narvik

Signerte nye millionkontrakt med LKAB i Narvik.

30. juli 2014

LKAB som har vært en kunde av Multiconsult i mange år  har nå fornyet tillitten til selskapet. I forbindelse med kapasitetsøkning på LKAB’s terminal i Narvik har Multiconsult fått oppdraget med prosjektere jernbanetekniske anlegg som bidrar til LKAB’s framtidige mål om en årlig forflytning av malm over anlegget på 37 millioner tonn.

I praksis må antall tog som går over terminalen daglig økes fra nåværende 10 til ca. 20. Oppdraget inneholder tekniske planer for spor, sporveksler og kontaktledningsanlegg samt føringsveger for lavspent og signalkabler.

Utarbeiding av faseplaner og gjennomføringsplaner er også en del av oppdraget. Oppdraget var opprinnelig tenkt som en totalentreprise, men som følge av fremdrifts utfordringer ble Multiconsult kontrahert og prosjekteringen startet før entreprenør var på plass. Multiconsult skal også være LKAB sin rådgiver gjennom hele byggeperioden i prosjektet. Dette har ført til at vi også har fått oppdraget med byggeledelse og SHA ledelse, samt annen oppfølging i byggetiden.

– LKAB er, og har vert en god kunde for oss i mange år, frå helt tilbake til 1998. Dette er vi både stolte og glade for sier Jon Roti daglig leder for Multiconsult Voss.