F.v. Hedda Foss-Five, ordfører i Skien kommune, og Svein Ingar Semb, avdelingsleder i Multiconsult.

Klimaansvarlig virksomhet i Skien

Multiconsult har tidligere utarbeidet Klima og Energiplan for Skien og Porsgrunn kommune. Nå går selskapet foran som et godt eksempel ved å bli miljøfyrtårnsertifisert.

12. september 2014

5. september overrakk ordfører i Skien Hedda Foss-Five og kommunens miljøkonsulent Sigbjørn Hjelset Miljøfyrtårnsertifikat til Multiconsult sitt kontor i Skien. Miljøfyrtårn er Norges største miljøsertifiseringsordning med over 4500 sertifiserte virksomheter.

Positiv effekt av miljøfyrtårnsertifiseringer

Multiconsult har tidligere utarbeidet Klima og Energiplan for både Skien og Porsgrunn kommune.

– I Klima og Energiplanen, som inngår i kommunens overordnede planverk, vektlegges den miljømessige positive effekten av miljøfyrtårnsertifisering. Multiconsult er derfor stolte av å kunne si at vårt eget kontor i Skien er i mål med sertifiseringsarbeidet. Vi håper flere bedrifter i kommunen lar seg inspirere, for her er det mye positivt å hente, sier Svein Ingar Semb, avdelingsleder i Multiconsult.

Bevisst holdning til miljøaspekter

Ordfører Five er stolt av at stadig flere bedrifter har blitt miljøbevisste i Skien kommune.

– Multiconsult har vist at de har en bevisst holdning til miljøaspekter, ved å iverksette konkrete miljøtiltak i daglig drift. Jeg ønsker Multiconsult lykke til med videre arbeid og setter pris på at nok en bedrift i kommunen har blitt sertifisert, sier Hedda Foss Five, ordfører i Skien.

Tar miljøet på alvor

Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen har Multiconsult forpliktet seg til å jobbe kontinuerlig med å redusere miljøbelastning. De viktigste miljøaspektene er energibruk i kontorene og tilrettelegging for mest mulig miljøvennlig transport, både ansattes reiser til og fra jobb, men også jobbreiser for øvrig.

– Multiconsult er nå sertifisert etter hovedkontormodellen, noe vi er svært stolte av. Alle kontorer med mer enn fem ansatte vil være sertifisert i løpet av året, sier Guri Lindmark, miljøsjef i Multiconsult.