Klimaansvarlig virksomhet i Oslo

Multiconsult skal hjelpe Oslo kommune å halvere utslipp av klimagasser innen 2030.

19. februar 2013

– Det er viktig at vi som et av de størst rådgivende ingeniørselskapene i Norge tar et miljøansvar. Multiconsult skal arbeide systematisk for å redusere virksomhetens belastning på det ytre miljø, og gjennom våre tjenester bidra til fremtidsrettede og gode løsninger for miljø- og klimautfordringer, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Multiconsult støtter Oslos langsiktige klimamål og vil gå foran som en klimaansvarlig bedrift i hovedstaden. 13. februar holdt Oslo kommune signeringslunsj i Rådhuset. Syv bedrifter inkludert Multiconsult, representert av Christian Nørgaard Madsen og Christine Bergan, signerte Oslos klimapakt. Fra tidligere er det 25 bedrifter i Norge med i nettverket.

-Gjennom oppdragene våre har vi den største muligheten til å påvirke miljøet, ved å velge robuste og bærekraftige løsninger. Dette må vi få til sammen med våre miljøbevisste kunder, og våre ikke fullt så miljøbevisste kunder. I inneværende år vil miljødelene i alle våre interne kurs bli oppdatert, sier Nørgaard Madsen.

Oslo er tatt opp som observatør i det internasjonale klimanettverket C40. Dette er et nettverk for verdens megabyer som tar klimaansvar. Dermed har Oslo kommune satt seg som mål å halvere utslippet av klimagasser innen 2030. Skal dette målet nåes er man avhengig av at hele samfunnet samarbeider om å gjennomføre effektive tiltak som utgjøre en forskjell.

Ved å signere avtalen forplikter Multiconsult seg til å arbeide sammen med Oslo kommune og de andre bedriftene i nettverket for å sette i verk konkrete og målbare klimatiltak.

Resultatene av innsats og gjennomførte klimatiltak skal synligjøres i en felles årsrapport for Klimapaktnettverket.

Multiconsult har allerede sagt ja til å være vertskap for nettverkssamling før sommeren.