Holsfjorden | Foto: Randi Hausken

Klart for ny vannforsyning til Oslo

Bystyret i Oslo har nå tatt endelig beslutning om å bygge reservevannforsyning. På oppdrag av Vann- og avløpsetaten har Multiconsult sammen med Cowi utarbeidet forprosjekt og reguleringsplan, og vi har kontrakt på videre detaljplanlegging av hele prosjektet, også sammen med Asplan Viak.

19. november 2019

Reguleringsplanen med konsekvensutredning for ny vannforsyning ble vedtatt i Oslo bystyre 13. november. Prosjektet er en av de største investeringene i kommune-Norge noensinne.

– Beslutningen om å bygge ny vannforsyning betyr at bevilgning nå er gitt og entrepriser kan utlyses. Første entreprise på forberedende arbeider og bergarbeider på Huseby sendes ut allerede i slutten av november. Kontraktsformen er omgjort fra totalentreprise til utførelsesentreprise relativt sent i prosessen etter tilbakemeldinger fra markedet. Byggherren Oslo kommune er spent på responsen sier oppdragsleder Lars Hjermstad i Multiconsult.

Det skal bygges en ca. 19 kilometer lang tunnel for å hente vann fra Holsfjorden. Under Husebyskogen i Oslo skal det bygges et vannbehandlingsanlegg i fjell. Fra Huseby mot Oset vil det bygges en ny tunnel for distribusjon av behandlet vann. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2028 og berører fire ulike kommuner – Lier, Hole, Bærum og Oslo.

Oslo kommune er i dag helt avhengige av Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg som forsyner 90 prosent av Oslo med drikkevann. Prosjektet skal gi Oslos befolkning en ny og tryggere vannforsyning. Det overordnede målet er å sikre befolkningen i Oslo kommune en tilfredsstillende drikkevannsforsyning, også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet.

Les mer om Ny vannforsyning til Oslo.