Nye Drammen sykehus | Ill: LINK arkitektur/Bølgeblikk/Ratio

Klarsignal for nye Drammen sykehus

Torsdag 14 mars vedtok styret i Helse Sør-Øst å gjennomføre nytt sykehus i Drammen. Multiconsult har jobbet med prosjektet over en lenger tid og er glad for å fortsette arbeidet videre.

25. mars 2019

– Det er veldig gledelig at forprosjektet for nytt sykehus i Drammen nå er godkjent. Det tyder på at vårt arbeid i forprosjektfasen har gitt verdier til prosjektet som Helse Sør Øst og Sykehusbygg ønsker å videreføre i detaljprosjekteringen, sier Petter Skattum, markedsansvarlig for sykehus i Multiconsult.

Multiconsult bidrar med fagkompetanse innen milijø, VA (vann og avløp) og VVS (Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk) i prosjektet. Videre har Multiconsult utarbeidet detaljregulering med konsekvensutredning for sykehusområdet og tilliggende bebyggelse i Drammen Helsepark, samt utarbeidet mobilitetsplan for prosjektet.

Tidligere har Multiconsult og resten av prosjektgruppen CURA vært engasjert for å utarbeide en konseptfaserapport og skisseprosjekt for sykehuset. Multiconsult har også utarbeidet reguleringsplanen for området. LINK arkitektur, som er heleid av Multiconsult, er en del av arkitektteamet som jobber videre med prosjektet.

Det nye sykehuset er planlagt med 122.000 m2 og med mulig utvidelse på 40.000 m2 og har en kostnadsramme på ca 9.2 milliarder kroner. Sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det nye sykehuset skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus (sykehuspsykiatrien i Vestre Viken). Det skal i tillegg etableres stråleterapi. Sykehuset skal bygges i perioden 2019-2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025.

Les mer om prosjektet.