2/2

Dag Bøhler, prosjektdirektør i Sykehusbygg HF og Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Klar til å bidra i utviklingen av nye Rikshospitalet

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 27. november oppstart av forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad. Multiconsult med samarbeidspartnere vant tidligere i år konkurransen om prosjekteringstjenester og er nå klare til å starte opp arbeidene i samarbeid med prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. Multiconsult har med seg LINK arkitektur, Fabel Arkitekter, Bølgeblikk Arkitekter og Erichsen & Horgen AS som underleverandører.

8. desember 2020

Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen og Multiconsult signerte i august prosjekteringskontrakten som omfatter forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad. I avtalen ligger også opsjon på detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. Fra august er det arbeidet med forberedende aktiviteter i hovedsak knyttet til revidert planforslag i reguleringssaken.

-Vi er stolte av å få oppdraget med å levere prosjekteringstjenester og få muligheten til å bidra til videreutviklingen av Oslo universitetssykehus med et nytt moderne og utvidet Rikshospital. I tilbudet har vi vektlagt vårt faglig sterke team og samhandlingskompetanse. Vi er innstilt på å gjøre vårt ytterste for at både byggherre, ansatte og brukere av sykehuset får et godt og funksjonelt sykehus, sier Geir Juterud, konserndirektør i Multiconsult.

Har samarbeidet tidligere

Multiconsult viderefører samarbeidet med partnere fra tidligere prosjekter som nytt sykehus i Drammen, Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold og Campus Ås. Fellesnevneren for disse prosjektene er at de har vært store og komplekse, og hvor det har vært svært viktig å svare ut brukerbehovene på en god måte.

Om nye Rikshospitalet på Gaustad

Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale funksjoner samles i et regionsykehus, og med lokalsykehusfunksjoner for enkelte bydeler.

Videreutviklingen av Rikshospitalet er planlagt med et bruttoareal på ca. 140.000 m2, inklusive universitetsareal og erstatningsareal for bygg som rives. Godkjent styringsramme for nytt sykehus er ca. 15,4 mrd. kroner.