1/2

Tommy Falch, adm. dir i aarhus arkitekterne og Leif Øie, adm. dir. i LINK arkitektur

2/2

Fra venstre: Per Henrik Lindrup (aarhus arkitekterne) - Mogens Kristensen (aarhus arkitekterne) - Leif Øie (LINK) – Tommy Falch (aarhus arkitekterne) – Øyvind Holtedahl (Multiconsult) - Øren Byriel (aarhus arktekterne)

Kjøper dansk arkitektselskap og posisjonerer seg i det skandinaviske markedet

Multiconsult-gruppen overtar det velrenommerte danske arkitektselskapet aarhus arkitekterne A/S Med oppkjøpet posisjonerer Multiconsult seg ytterligere i det skandinaviske sykehusmarkedet.

12. desember 2016

Multiconsults datterselskap, LINK arkitektur AS, har inngått avtale med aksjonærene i aarhus arkitekterne A/S om kjøp av 100% av aksjene i selskapet. aarhus arkitekterne blir en integrert del av LINK arkitektur og vil i løpet av første kvartal 201t skifte navn til LINK arkitektur.

Etter oppkjøpet av aarhus arkitekterne nærmer LINK arkitektur seg de aller største arkitektselskapene i Skandinavia med store enheter i både Norge, Sverige og Danmark. Totalt vil rundt 440 medarbeidere være tilknyttet arkitektselskapet etter sammenslåingen.

aarhus arkitekterne er et veldrevet dansk arkitektkontor med røtter tilbake til 1909. I dag arbeider det rundt 90 medarbeidere fordelt på kontorer i Aarhus og København.

Nytt steg mot å bli ledende innen helsebygg og urbanisme i Skandinavia

aarhus arkitekterne er en markedsleder innen helsebygg i Danmark og har hatt dette som et primært forretningsområde i mange år. Arkitektkontoret har en tradisjon for å tenke både arkitektur og byggeprosess i sine prosjekter og tilbyr derfor også kundene sine totalrådgiving. Begge disse områdende vil Multiconsult dyrke videre i samarbeid med de øvrige selskapene i konsernet.

-Vi har lært oss aarhus arkitekterne å kjenne som et svært attraktivt arkitektmiljø. Vi mener dette miljøet både vil styrke LINK med ytterligere arkitektkompetanse, og konsernet med spesialkompetanse innen blant annet helsebygg, urbanisme og gjennomføring av store komplekse prosjekter. Som konsern har vi en uttalt strategi om å bli det ledende selskapet innen helsebygg og urbanisme i Skandinavia. aarhus arkitekterne blir et sentralt miljø i realisering av denne ambisjonen, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

Skal ta nye markedsposisjoner i Danmark – og Skandinavia

For LINK arkitektur betyr oppkjøpet at de de styrker kompetansen innen sentrale strategiske områder og får et godt fundament til å ta markedsandeler i Danmark. aarhus arkitekterne blir nå en del av et mye større arkitektmiljø og dermed også posisjonert for å konkurrere med de største miljøene i Skandinavia.

-LINK arkitektur har en sterk posisjon og tilstedeværelse i Norge og Sverige, hvor vi er blant de ledende arkitektselskapene. I Danmark har vår virksomhet vært beskjeden, men dette endrer vi på nå. Med aarhus arkitekterne på laget skal vi både bli en skandinavisk sterk aktør på helsebygg og et markant arkitektselskap i Danmark. Synergien ved å samle aarhus arkitekterne og LINK skal vi bruke til å skape et enda mer slagkraftig arkitektmiljø og skape prosjekter både det danske og skandinaviske markedet vil få glede av, sier Leif Øie, administrerende direktør i LINK arkitektur.

Om Multiconsult, se www.multiconsult.no
Om LINK arkitektur, se www.linkarkitektur.com
Om aarhus arkitekterne, se www.aa-a.dk