Rehabilitering av Bygdøy Allé. Foto: Multiconsult

Kastanjetrær som grønn infrastruktur

Bymiljøetaten rehabilitere nylig kastanjealléen i Bygdøy Allé. Ny metodikk ligger bak plantingen av ti trær, som kan etablere en ny standard innen overvannshåndtering i fremtidens byer.

27. august 2020
Elise Feiring Myrtrøen

Areal dekket av tette flater har de siste årene økt raskt i Oslo og andre byer. Dette har forstyrret den naturlige vannbalansen og økt risikoen for flom i byen.

– Sammen med Steen & Lund, og LINK Landskap ser vi på hvordan trær kan brukes aktivt som en grønn infrastruktur, for å opprettholde den naturlige vannbalansen og bidra til klimatilpasning. Trær kan ha et betydelig bidrag i overvannshåndtering, sier Tormod Pedersen, Disiplinleder for VA i Multiconsult.

Multiconsult er blant de første i Norge til å se på denne type løsninger, og spydspisser på overvann og innovative løsninger. I arbeidet med rehabilitering av Bygdøy Allé ville Oslo kommune, ved Bymiljøetaten sikre overvannshåndtering, og se på muligheten til å benytte overvann for vanning av trær. Metodikken er tatt fra piloter som er gjennomført i Sverige. Arbeidet med kastanjeallén påbegynte rundt påske og ble ferdigstilt i juni.

Grønt skifte i vannbransjen

Pilotprosjektet er helt i fronten av nye løsninger innen det grønne skiftet i vannbransjen, der overvann utnyttes lokalt. Trærne vil bidra til å lette avrenning mot overbelastede ledningsanlegg i Oslo og andre kommuner, samt utnytte vannet som en ressurs for trærne. Det å bruke trær som grønn infrastruktur passer godt overens med Oslos ambisiøse planer om å plante 100.000 trær i byen før 2030.

– Bymiljøetaten gjør en helt fantastisk jobb med å innlemme vann og trær i bymiljøet. Vi har så sett nærmere på potensialet som ligger i å bruke trær som grønn infrastruktur, og er spent på å se om prosjektet er mulig i større skala. Dette vil bidra til å lette avrenning mot allerede overbelastet ledningsanlegg i kommunen, samt utnytte vannet som en ressurs for trærne, sier Pedersen.

Jobber med naturen, fremfor mot den

Trekronene på kastanjetrærne fanger og fordamper store mengder regn, før det kommer til bakken. Trærne forbedrer slik vannlagringskapasiteten i jorden med utdunsting, og forbedrer jordens infiltrasjonskapasitet. I tillegg fjerner trær forurensning av overvann (fitosanering), og kan betydelig redusere byens temperatur i de varmeste sommerdagene.

– Dette prosjektet er del av en ny trend i overvannshåndtering, hvor ingeniører jobber på lag med naturen, fremfor mot den. Det er gøy å bidra med å utvikle revolusjonerende metoder som bryter preaksepterte ideer og løsninger vi har hatt i over 100år. Vi håper at pilotprosjektet kan skape grobunn for nytt tankesett og metoder, som attpåtil er billigere og dekker flere behov enn tidligere for fremtidens byer, avslutter Pedersen.