Kartlegger kvikkleireskredfare i Ullensaker

Multiconsult skal gjennomføre en kartlegging av kvikkleireskredfare i Ullensaker, på oppdrag av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

1. september 2022
Cato A. Mørk

Kartleggingen er en del av NVEs arbeid med å kartlegge kvikkleireforekomster for å forebygge skredhendelser. Formålet med kartleggingen er å få bedre oversikt over kvikkleireskredfare knyttet til eksisterende bebyggelse, slik at man kan vurdere sikringsbehov i utsatte soner. I Ullensaker er det 36 slike soner som nå skal kartlegges av Multiconsult.

– Dette er et spennende og viktig oppdrag der vi gjennom utredningen vil være en geofaglig bidragsyter til økt skredsikkerhet på Ullensaker. Naturfare, slik som kvikkleireskred, er områder der vi ønsker å bidra med vår spisskompetanse, sier Therese Bodding Sæthre, direktør Geo, Vann og Miljø i Multiconsult.

Arbeidet er en del av NVEs kvikkleirekartlegging i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker, og Multiconsult skal også bidra til å kvalitetssikre utredningen i Nannestad. Multiconsult ble vurdert til å ha den beste kompetansen på fagområdet av leverandørene som ga tilbud på oppdragene.